13-asis Europos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavimas

13-asis Europos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavimas

Rugsėjo 28-tą – spalio 2 dienomis Prancūzijoje, Paryžiuje, istoriniame Maison de la Mutualite konferencijų centre įvyko 13-asis Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) suvažiavimas, kuriame išrinkta nauja ETUC vadovybė bei patvirtinta veiksmų programa ir kiti dokumentai.

Suvažiavime dalyvavo 496 balsavimo teisę turintys delegatai ir 204 delegatai, neturintys balsavimo teisės. Jie atstovavo 90 nacionalinių profesinių sąjungų organizacijų iš 40 šalių, taip pat 10 šakinių Europos profesinių sąjungų federacijų. Iš viso kongrese registruoti 1278 dalyviai.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinei sąjungai atstovavo pirmininkė Irena Petraitienė ir ETUC jaunimo atstovė Rasa Šidlauskaitė (LVTPS informacija).

ETUC narių organizacijų lyderiai išrinko naują vadovybę. Luca Visentini buvo išrinktas generaliniu sekretoriumi, o Rudy de Leeuw – pirmininku.

Luca Visentini yra italas, kuris buvo Italijos UIL profesinės sąjungos narys nuo 1989 m. ir dirbo iki 2011 m., kai buvo išrinktas ETUC atsakinguoju sekretoriumi. Rudy de Leeuw yra belgų profesinių sąjungų konfederacijos FGTB pirmininkas.

Suvažiavimas taip pat išrinko du pavaduojančius generalinius sekretorius – Veronica Nilsson (Švedija) ir Peter Scherrer (Vokietija) bei keturis atsakinguosius sekretorius – Liina Carr (Estija), Esther Lynch (Airija), Monserrat Mir Roca (Ispanija), Thiébaut Weber (Prancūzija).

Suvažiavimo metu priimtas Manifestas ir veiklos programa 2015-2019 m. „Už kokybiškas darbo vietas, darbuotojų teises ir teisingą visuomenę“.

Pagrindinės Paryžiaus manifesto ir veiklos programos 2015-2019 m. temos:

 • prioritetas ekonomikos augimui ir naujos darbo vietos – skatinant Europos Centrinį banką siekti visiško užimtumo ir stabilaus augimo bei nauja Europos Direktyva minimalioms pajamoms su bendrais principais visoms šalims narėms;
 • atnaujintas socialinis dialogas, pramoniniai santykiai ir kolektyvinės derybos, įskaitant atlyginimų kilimą visiems dirbantiesiems taip paskatinant vidinį poreikį augimui ir naujas ES įstatymas skatinantis darbuotojų dalyvavimą kompanijų valdybose;
 • tvirtesnės socialinės teisės, įskaitant laisvą asmenų judėjimą, paremtą vienodu užmokesčiu visiems darbuotojams už tokį patį darbą toje pačioje darbovietėje ir solidarumą su darbuotojais migrantais;
 • koordinavimas socialinės, fiskalinės ir darbo rinkos politikos tarp šalių narių, ypač Eurozonoje.

Luca Visentini sako: „Mes išgyvenome sunkiausią laikotarpį Europos profesinių sąjungų judėjime. Ateinančio laikotarpio misija – tęsti pasipriešinimą atakoms ir pateikti savo nariams konkrečius rezultatus. Negali būti kokybiško užimtumo ir darbo vietų kūrimo ar aukšto lygio gerovės ir socialinės apsaugos be ekonomikos pakilimo ir stabilaus augimo atstatymo. Tam mums reikia investicijų ir tvirtesnių derybinių galių profesinėms sąjungoms“.

Čia galite daugiau rasti info apie naują vadovybę, jų CV ir informacijos apie organizaciją:

https://www.etuc.org/composition-and-organisation

Paryžiaus manifestas čia

Kiti dokumentai, priimti suvažiavimo metu:

 • Dėl pabėgėlių krizės čia
 • Dėl paslaugų sektoriaus sutarties (TiSA) čia
 • Dėl saugos ir sveikatos darbe čia
 • Dėl solidarumo su turkų ir kurdų žurnalistais čia
 • Dėl šiaurės Airijos čia
 • Dėl Jungtinės Karalystės referendumo pakartotinių derybų strategijos čia
 • Dėl pagrindinių teisių Ispanijoje čia
 • Dėl solidarumo su graikų dirbančiaisiais čia

 

LPSK tarptautinė sekretorė
Goda Neverauskaitė

 

Komentarai išjungti.