Alytaus miesto savivaldybėje profesinės sąjungos visuotinis susirinkimas

Alytaus miesto savivaldybėje profesinės sąjungos visuotinis susirinkimas

 

2016 m. balandžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybėje įvyko visuotinis profesinės sąjungos narių susirinkimas. Darbotvarkėje buvo numatyta profesinės sąjungos pirmininko ir tarybos ataskaita, kontrolės  komisijos ataskaita, profesinės sąjungos tarybos rinkimai, kontrolės komisijos rinkimai, profesinės sąjungos pirmininko rinkimai. 

 

 

Susirinkimo svečiai buvo Lietuvos valstybės tarnautojų viešųjų ir biudžetinių įstaigų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja Rima Kisielienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Žuromskas.

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos (toliau – AMSA) pirmininkas Adomas Andrušaitis pateikė pirmininko ir tarybos 2014-2015 m. veiklos ataskaitą, apžvelgė svarbiausius per ataskaitinius metus nuveiktus darbus ir įvykusius renginius.

 

Vėliau surengti naujo profsąjungos pirmininko ir tarybos rinkimai. Pirmininko pareigoms užimti buvo pasiūlytos trys kandidatūros. Balsų skaičiavimo komisija po balsavimo pranešė, kad surinkdamas 31 balsą iš 64 galimų balsų, administracijos profesinės sąjungos pirmininku perrinktas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos vedėjas Adomas Andrušaitis. Po pirmininko rinkimų iš aštuonių asmenų išrinkta taryba.

 

Rima Kisielienė sveikindama naujai perrinktą AMSA profesinės sąjungos pirmininką Adomą Andrušaitį, linkėjo, kad profesinės sąjungos pirmininkas ir taryba darniai dirbtų su visu administracijos darbuotojų kolektyvu, kad atsakingai atstovautų darbuotojams įtvirtinant profesines, darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus, siektų geresnės darbuotojų ekonominės padėties, siekdamas socialinio teisingumo. Stebėtų AMSA socialinius procesus, dalyvautų valstybės tarnautojų ir darbuotojų atestacijose, darbuotojų atrankose ir konkursuose pareigoms užimti.

 


 

Daivaras Radzevičius

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

profesinės sąjungos tarybos narys

Komentarai išjungti.