APSKRIČIŲ REFORMA LIETUVOJE

APSKRIČIŲ REFORMA LIETUVOJE

lrvLietuvoje apskričių reforma jau pradėta. Koordinacinė apskričių viršininkų administracijų likvidavimo komisija, kurios darbe dalyvauja LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė, nuo 2009 metų lapkričio mėnesio rinkosi į ne vieną posėdį. Jų metu pateikti duomenys dėl apskričių administracijose esamų pareigybių skaičiaus, vykdomų funkcijų.
Šiuo metu, apskričių viršininkų vykdomos regioninės plėtros, žemėtvarkos, socialinių reikalų, švietimo ir kultūros, civilinės saugos, teritorijų planavimo, statinių naudojimo, statybos valstybinės priežiūros funkcijos, pagal ministerijų, savivaldybių siūlymus bus perduotos šioms institucijoms. Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos parengta reformos ataskaita, iš 88 apskričių viršininkų administracijų funkcijų 58 bus naikinamos, 10 perduodama savivaldybėms, o likusios – ministerijoms ir įstaigoms prie ministerijų. Iš apskričių administracijose buvusių 2378 pareigybių, jų funkcijas turėtų atlikti 1120 valstybės tarnautojų. Pasak VRM pranešimo, baigus reformą, dėl sumažėjusio tarnautojų skaičiaus, per metus tikimasi sutaupyti beveik 30 milijonų litų.
Kai kurių apskričių viršininkai derasi su ministerijų, įstaigų prie ministerijų, savivaldybių vadovais, ne tik dėl funkcijų delegavimo, bet ir dėl konkrečių darbuotojų pervedimo į šias institucijas. Tik ne visi bus perkelti dirbti ar atlikti naujas pareigas. Kai kas jų, turėję darbą bei nuolatines pajamas, gal ras kitą darbą, o gal bus priversti kreiptis į Darbo biržas. Tokia pat dalia laukia ir apskričių viršininkų, ypač nepriklausančių valdančiajai daugumai.
LVTPS dės visas pastangas, kad  valstybės tarnautojai, kurie yra profesinės sąjungos nariai, būtų perkeliami į kitas valstybės institucijas, nepažeidžiant LR Valstybės tarnybos įstatymo bei LR Darbo Kodekso.

Komentarai išjungti.