Atnaujinta Nacionalinė kolektyvinė sutartis

Atnaujinta Nacionalinė kolektyvinė sutartis

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė bei trys profesinių sąjungų organizacijos pasirašė susitarimą dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties atnaujinimo. Profesinėms sąjungoms priklausantys darbuotojai, dirbantys valstybės ar savivaldybės įstaigose, organizacijose ar įmonėse, įgyja teisę į 2 mokamų atostogų savišvietai arba savanorystei dienas. Darbuotojai, dalyvavę mokymuose, seminaruose, konferencijose, tobulinę kompetencijas, turės pasidalinti įgytomis žiniomis ir įgūdžiais su kolegomis. Daugėja darbuotojų, kurie įgyja galimybę turėti papildomas apmokamas dienas savišvietai ar savanorystei.  

„Nors turime tebespręstinų klausimų, kartu su profesinėmis sąjungomis dedame daug pastangų ieškodami geriausių sprendimų, naudingų ir gerinančių darbo sąlygas darbuotojams.  Pasauliui sparčiai vystantis, keičiantis ir atsirandant naujoms technologijoms, svarbu suteikti daugiau galimybių darbuotojų įgūdžių tobulinimui. Atnaujinta Nacionalinė kolektyvinė sutartis užtikrins dar geresnes sąlygas darbuotojų mokymuisi, saviugdai ar savanorystei. Papildomų garantijų taikymas numatomas didesnei daliai įstaigų, įmonių ir organizacijų. Tai reiškia, kad dar didesniam darbuotojų ratui galios sutartyje įtvirtinti darbo sąlygų privalumai“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatytos geresnės galimybės savišvietai arba savanorystei anksčiau buvo taikomos tik biudžetinių įstaigų darbuotojams – maždaug 34 tūkst. profesinių sąjungų narių. Dabar jos bus taikomos ir valstybės, savivaldybės valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų darbuotojams. Iš viso Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje įtvirtinti darbo sąlygų privalumai liečia apie 58 tūkst. šioms organizacijoms priklausančių Lietuvos darbuotojų. 

Prieš metus pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis galioja trejus metus – iki 2025 metų pabaigos. Sutarties sąlygose numatyta galimybė kasmet ją atnaujinti, sutartį susitariant taikyti ir tiems profesinių sąjungų nariams, kurie jais tapo jau po sutarties pasirašymo. Tikimasi, kad tai paskatins daugelį viešojo sektoriaus darbuotojų apsvarstyti galimybę tapti profesinių sąjungų nariais. Profesinėms sąjungoms stiprėjant, tvirtėja ir socialinis dialogas, darbuotojai yra geriau atstovaujami. Nacionalinę kolektyvinę sutartį praeitais metais iš profesinių sąjungų pusės pasirašė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga.

Papildomos kasmetinės atostogos savišvietai arba savanorystei. Pagal Darbo kodeksą, darbuotojams už savišvietos dienas nėra apmokama, nebent kolektyvinėse sutartyse ar šalių susitarimu susitarta kitaip.
Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatyta, kad profesinių sąjungų nariai trejus metus, kol galios sutartis, galės išeiti 2 darbo dienomis ilgesnių  atostogų savišvietai arba savanorystei ir už jas yra apmokama. 

Papildomas atostogas išnaudoti reikia per 2023 – 2025 metus. Jeigu papildomos dienos nepanaudojamos per šį laikotarpį, jos negali būti kaupiamos. Tačiau darbuotojui išeinant iš darbo arba atleidžiant jį įstatymų nustatytais pagrindais, už nepanaudotas  atostogas turi būti kompensuojama proporcingai tais metais dirbtam laikotarpiui.

Atostogos mokymuisi. Pagal Darbo kodeksą ilgiau nei 5 metus darbovietėje išdirbusiam darbuotojui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programą, darbdavys turi suteikti iki 10 darbo dienų mokymosi atostogų per metus, už jas mokant ne mažiau nei pusę vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio.

Tokį pat laiką išdirbusiam darbuotojui, kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, mokymosi atostogos gali būti suteikiamos iki 5 darbo dienų per metus, bet per jas ne mažiau nei pusė darbuotojo vidutinio atlyginimo mokama tik tais atvejais, kai neformalusis mokymasis yra tiesiogiai susijęs su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu.
Tuo metu pernai pasirašytoje Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje fiksuota, kad sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams 5 metų taisyklė nėra taikoma, o apmokėjimas už mokymosi atostogas gali būti dosnesnis. Tai reiškia, kad darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas arba dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, taip pat už dienas, kai profesinės sąjungos narys kelia kvalifikaciją, suderinęs su tiesioginiu vadovu, gali būti suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant jiems vidutinį darbuotojo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų, apmokant pusę darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas. Norint pasinaudoti šia galimybe, darbdaviui reikia pristatyti pažymą apie mokymąsi.

Dienos sveikatai gerinti. Profesinės sąjungos narys, pasijutęs prastai ar susirgęs, gali pasinaudoti atostogomis iki 5 dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį.

Komentarai išjungti.