Auga LVTPS gretos

Auga LVTPS gretos

Auga LVTPS gretos. Prie mūsų prisijungė Trakų globos ir socialinių paslaugų centro darbuotojų profesinė sąjunga, pirmininkė Inesa Židonytė.

Trakų globos ir socialinių paslaugų centre dirba atsidavę ir nuoširdūs žmonės, skyrę Centrui nemažą savo gyvenimo dalį. Vidutinis darbuotojų darbo stažas įstaigoje siekia 12 m. 2017 metais centro veiklai organizuoti patvirtintos 55,7 pareigybės, dirba 63 darbuotojai. Visi socialiniai darbuotojai turi aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą. Visi socialinio darbuotojo padėjėjai ir slaugytojo padėjėjai – kvalifikuoti ir patyrę socialinių paslaugų teikėjai. Centro darbuotojai kasmet dalyvauja mokymuose, įgytos žinios taikomos praktikoje. Įstaigoje praktiką atlieka Lietuvos kolegijų ir universitetų studentai, studijuojantys socialinį darbą. 

Komentarai išjungti.