BALTIJOS ŠALIŲ SOCIALINIO DIALOGO SEMINARAS SURENGTAS PALANGOJE

BALTIJOS ŠALIŲ SOCIALINIO DIALOGO SEMINARAS SURENGTAS PALANGOJE

Š. m. rugsėjo 12-13 d., Palangoje įvyko Lietuvos – LVTPS, Latvijos – LAKRS ir Estijos – ROTAL valstybės tarnautojų profesinių sąjungų bendras seminaras.

 

Aptarta tema – „Deramo darbo samprata ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimas per socialinį dialogą Baltijos šalių viešajame sektoriuje“. Projektą finansavo EPSU.

Seminare dalyvavo 26 trijų Baltijos šalių profesinių sąjungų atstovai. Seminaro metu dalyviai diskutavo mūsų valstybėse įgyvendinamą deramo darbo politiką ir socialinio dialogo temomis, Baltijos šalių socialinės-ekonominės padėties, darbo užmokesčio, darbo sąlygų klausimais bei aptarė kitas profsąjungininkams rūpimas problemas.

 

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.