SIŪLOMA NEKEISTI VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO

SIŪLOMA NEKEISTI VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO

2012 m. lapkričio 6 d., Finansų ministrė Ingrida Šimonytė nenumatytame LR Seimo posėdyje parlamentui pristatė Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2013 metais, įstatymo projektą (Nr. XIP-4955).

Teikiamu įstatymo projektu siūloma 2013 m. nekeisti valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio ir palikti tokį patį, kuris galioja ir 2012 metais – 450 litų.
Anot finansų ministrės, galimybių didinti darbo užmokesčio fondą ateinančių metų biudžete tikrai nėra. „Jeigu bazinis dydis būtų padidintas 5 Lt, o tai yra maždaug 1 proc., tokiu atveju valstybės biudžeto išlaidos iš karto padidėtų maždaug 30 mln. Lt, tačiau reikėtų turėti omenyje, kad tokiu pačiu tempu tada tektų padidinti ir bazinį dydį, kuris yra taikomas skaičiuojant atlyginimus kitiems biudžetininkams, t. y. švietimo, kultūros ir kitų sektorių darbuotojams. Sudėjus abiejų bazinių dydžių didinimą maždaug 1 proc., gautume papildomą lėšų poreikį ateinantiems metams maždaug 75 mln. Lt.“, – teigė I. Šimonytė.
Už pristatytą projektą balsavo 38 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 16 parlamentarų. Pritarus jam po pateikimo, toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Socialinių reikalų ir darbo komitete, papildomu – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Teisės akto projektą svarstyti Seimo posėdyje numatoma kartu su 2013 m. valstybės biudžeto antruoju svarstymu. 
Lietuvos tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos nuomonė.
Šalies spaudoje pateikiama štai tokia informacija.  Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos 2013 metų bazinio dydžio įstatymo projektą Seimui svarstyti Finansų ministrė Ingrida Šimonytė pateikė  tik dabar, nors jis turėjo būti svarstomas iki šių metų pavasario sesijos pabaigos. Bet ar buvo būtina šiai  Vyriausybei laikytis įstatymo? Ar tikrai reikia pateikti visus įstatymo pakeitimo projektus tais terminais, kaip yra nustatyta įstatyme? Tikriausiai nebūtina, o ypač tuomet, kai artėja rinkimai į šalies Seimą. Juk jei šio įstatymo pakeitimas būtų pateiktas laiku, prieš Seimo rinkimus, valstybės tarnautojai, kiti biudžetinio sektoriaus dirbantieji  galėjo balsuoti kitaip ir  ne už tas partijas, kurios praėjusią kadenciją buvo valdančiojoje daugumoje. Tačiau, kai tokius svarbius įstatymo pakeitimus priimi tuo metu, kai viena partija jau nueina nuo arenos, o kita dar neatėjusi, tai lyg ir nieko tokio, kad biudžetinio sektoriaus darbuotojai jau ne pirmą kartą yra apmulkinami, t.y. vis neatstatomi jų atlyginimai į ikikrizinį lygį.
Nors ne kartą Lietuvos tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga dėl bazinio dydžio bei bazinio atlygio atstatymo į ikikrizinį lygį, kreipėsi į LR Seimą, Seimo frakcijas, atskirai į kiekvieną Seimo narį, bet į tai, kaip matome, niekas neatsižvelgė ir balsavo: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-14925

 
 
LVTPS ir
LR Seimo informacija

Komentarai išjungti.