Bendra pozicija dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties

Bendra pozicija dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties

Rugsėjo 28 d. po paskutinio derybinio posėdžio, dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties, profesinės sąjungos, įvertinusios Vyriausybės pusės pateiktus pasiūlymus dėl pareigybinės algos bazinio dydžio, minimalių koeficientų ir papildomų atostogų dienų, priėmė bendrą poziciją, kad pritaria šiems pasiūlymams:

  • Bazinio dydžio didinimui 4 eurais.
  • Biudžetinių, statutinių ir valstybės tarnautojų minimalių koeficientų didinimui:

biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis A, B ir C lygio darbuotojų įstatymu nustatytą minimalią koeficientų ribą didinti 10 – 12 procentų, siekiant C lygio darbuotojams išlaikyti panašų atotrūkį nuo MMA kaip yra 2021 metais, t. y. apie 100 eurų;

valstybės tarnautojų 10 grupės pareigybėms įstatyme nustatytą minimalią koeficientų ribą padidinti 0,5 koeficiento;

padidinti statutiniams valstybės tarnautojams statute nustatytą minimalių koeficientų ribą: III įstaigų grupėje – 0,5 koeficiento, II įstaigų grupėje – 0,2 koeficiento.

  • Dabartinėje Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje įtvirtintas atostogų modelis 2 d. d.

papildomų atostogų saviugdai ir 10 d. d. mokymosi atostogų, paliekant už jas visą VDU, arba 20 d. d. mokymosi atostogų, paliekant už jas 50 procentų VDU, arba vietoj mokymosi atostogų – 5 dienos sveikatai gerinti.

Nacionalinę kolektyvinę sutartį planuojama pasirašyti spalio viduryje.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.