Bendradarbiavimo susitarimas su Latvijos profesine sąjunga

Bendradarbiavimo susitarimas su Latvijos profesine sąjunga

2023 m. lapkričio 10 dieną Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujama pirmininkės Irenos Petraitienės  pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo susitarimą su Latvijos valstybės tarnautojų, savivaldybių, valstybinių ir finansinių įstaigų profesinė sąjunga, kurią atstovavo pirmininkas Andrejs Jirgensons. Profesinės sąjungos įsipareigojo bendradarbiauti vadovaujantis lygybės, laisvės ir abipusės pagarbos darbuotojų teisėms ir interesams principais.

Pagrindinis šio susitarimo tikslas yra dvišalių susitarimų plėtojimas profesinės, socialinės ir ekonominės apsaugos srityse, atstovaujant kiekvienos profesinės sąjungos narių teises ir interesus.

Susitikimo metu bendradarbiavimo šalys įsipareigojo organizuoti daugiau bendrų dvišalių seminarų, keistis informacija apie vykstančius renginius ir apie keičiamus teisės aktus Lietuvoje ir Latvijoje. Sutarta keistis organizacijų delegacijomis, dalyvauti bendruose renginiuose, o taip pat įsipareigoja, esant šalių poreikiui, padėti viena kitai ginant darbuotojų teises ir teisėtus lūkesčius.

Profesinės sąjungos sutarė, kad susitarimas galios iki 2030 metų.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.