BAIGIAMOJI KONFERENCIJA „SOCIALINIO DIALOGO PLĖTRA BALTIJOS ŠALIŲ VALSTYBINIAME SEKTORIUJE“

BAIGIAMOJI KONFERENCIJA „SOCIALINIO DIALOGO PLĖTRA BALTIJOS ŠALIŲ VALSTYBINIAME SEKTORIUJE“

ryga_konferencija2009 m. spalio 26–27 dienomis, Rygoje vyko baigiamoji projekto „Socialinio dialogo plėtra Baltijos šalių valstybiniame sektoriuje“ konferencija.
Konferencijoje dalyvavo daugiau nei penkiasdešimt profesinių sąjungų ir darbdavių atstovų iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos valstybinio sektoriaus. Lietuvos delegacijai atstovavo dvylika profesinės sąjungos atstovų ir dvi atstovės, kurias delegavo  Vidaus reikalų ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kiekviena šalis pateikė pranešimus apie socialinę, ekonominę šalies padėtį, socialinį dialogą valstybiniame sektoriuje. Vyko diskusijos, keitimasis nuomonėmis, kaip ekonominė krizė paveikė valstybės sektorių.
Ekspertai iš Suomijos pristatė savo šalies valstybinio sektoriaus socialinio dialogo ir socialinės partnerystės koncepciją. Švedų ekspertai papasakojo apie socialinį dialogą Švedijoje. EUPAN ir TUNED poziciją dėl sukeliamo streso darbe pristatė EPSU Nacionalinio ir Europos administracinio vykdomojo komiteto prezidentas Charles Cochrane.
Diskutavome apie perėjimą iš neformalaus į formalų socialinį dialogą, apie socialinio dialogo valstybiniame sektoriuje varomąsias jėgas, kliūtis ir sėkmės faktorių, sunkumus, kurie dar laukia ateityje.
Baltijos šalių valstybės tarnautojų profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai nutarė tęsti bendradarbiavimą, plėtojant socialinį dialogą valstybiniame sektoriuje.

Komentarai išjungti.