PREMJERAS LINKĘS LAUKTI KITŲ METŲ

PREMJERAS LINKĘS LAUKTI KITŲ METŲ

2011m. gegužės 31d. biudžetinio sektoriaus darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų vadovai susitiko su LR Vyriausybės ministru pirmininku Andriumi Kubiliumi. Lietuvos valstybinio sektoriaus profesinėms sąjungoms atstovavo pirmininkė Irena Petraitienė.

Balandžio mėnesį profesinės sąjungos kreipėsi į Vyriausybę dėl bazinės mėnesio algos (BMA) dydžio atstatymo į 2009 metų lygį. Prasidėjus ekonominei krizei ir Vyriausybės sprendimu BMA nuo 128 litų sumažintas iki 122 litų. Pastaruoju metu Premjeras nuolat kartoja, kad sunkmetis Lietuvoje baigiasi, ekonomika atigauna, todėl darbuotojų atstovai tikisi, kad ir bazinės mėnesio algos (BMA) dydis turi būti sugrąžintas į ikikrizinį lygį.
Profesinių sąjungų atstovai paprašė A.Kubiliaus išdėstyti artimiausius Vyriausybės planus atkuriant bazinės mėnesio algos (BMA) dydį iki 128 litų, nes tai leistų bent minimaliai padidinti darbo užmokestį biudžetinio sektoriaus darbuotojams.
Vyriausybės atstovai išsakė nuomonę, jog šį klausimą bus galima spręsti tik kai nacionalinio biudžeto deficitas sumažės iki 3 procentų, o tai prognozuojama tik 2013 metais. Be to, A.Kubilius akcentavo būtinybę ir galimybę, kai kurių kategorijų darbuotojams didinti atlyginimus vienos šakos rėmuose (socialinių darbuotojų, bibliotekininkų, ikimokyklinių įstaigų pedagogų), nedidinant bendro šios sistemos darbuotojams nustatyto darbo užmokesčio dydžio. Toks procesas, anot Premjero, greičiausiai įmanomas tik pasirašius atitinkamos srities šakos kolektyvinę sutartį.
Susitikimo pabaigoje sutarta, kad rugsėjo mėnesį, kai bus pakankamai aiškios 2012 metų ekonominės prognozės, LR Vyriausybės ministras pirmininkas vėl surengs susitikimą su biudžetinio sektoriaus darbuotojams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis bei aptars konkretų bazinės mėnesio algos (BMA) dydį ir su darbo užmokesčiu susijusių išmokų atstatymo į ikikrizinį dydį grafiką.
 
LVTPS informacija
 

Komentarai išjungti.