Pagal
Kategorija: Uncategorised

MOBINGAS – RAFINUOTAS IŠSILAVINUSIŲ ŽMONIŲ SUSIDOROJIMAS

MOBINGAS – RAFINUOTAS IŠSILAVINUSIŲ ŽMONIŲ SUSIDOROJIMAS

Apie psichologinį smurtą darbe, vadinamą mobingu, kalbama retai. Jo pavadinimas priverčia laužyti galvas ir atsiversti google paieškos sistemą net aukštąjį išsilavinimą turinčius valstybės tarnautojus. Tačiau tai nereiškia, kad šis psichologiniu kanibalizmu vadinamas reiškinys neegzistuoja.

KONTAKTAI

KONTAKTAI

Pirmininkė – Irena Petraitienė tel. nr.: +370 61617811   Pirmininkės pavaduotoja – Rima Kisielienė tel. nr.: +370 68637140 Pirmininkės pavaduotojas – Jonas Katinauskas tel. nr.: +370 69870127   Pirmininkės pavaduotoja  – Virginija Gražinienė tel. nr.  + 370 69822152   Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga Adresas: J. Jasinskio 9-310, LT – 01112 El. pašto adresas: info@vtarnautojai.lt www.vtarnautojai.lt

VEIKLA IR TIKSLAI

VEIKLA IR TIKSLAI

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis bei Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga įstatais. Tikslai: – šakos lygiu jungti, remti ir koordinuoti sąjungos narių veiksmus; – atstovauti ir ginti sąjungos narių darbo, ekonomines, socialines, profesines teises bei teisėtus interesus; – skatinti ir plėtoti socialinę partnerystę. Sudaryti kolektyvinius ir kitus…

Daugiau Daugiau

BENDRADARBIAVIMAS IR TARPTAUTINĖ VEIKLA

BENDRADARBIAVIMAS IR TARPTAUTINĖ VEIKLA

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos narė. 1994 m. LVTPS tapo pasaulinio Visuomeninių paslaugų sekretoriato (PSI), o 1998 m. – Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) nare. LVTPS glaudžiai bendradarbiauja su Skandinavijos šalių, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Baltijos šalių – Estijos ir Latvijos valstybės tarnautojų profesinėmis sąjungomis.

KAIP ĮSTEIGTI PROFESINĘ SĄJUNGĄ?

KAIP ĮSTEIGTI PROFESINĘ SĄJUNGĄ?

KODĖL VERTA STOTI į PROFESINĘ SĄJUNGĄ? TODĖL, KAD PROFESINĖ SĄJUNGA: * TAVO organizacija, ji gina ir atstovauja tavo teisėms darbe; * tariasi su darbdaviu dėl geresnių darbo sąlygų (darbo užmokesčio didinimo ir kitų socialinių garantijų); * nemokamai konsultuoja darbo, jo apmokėjimo ir socialiniais klausimais; * kvalifikuoti teisininkai ir specialistai gina ir atstovauja, kai pažeidžiamos tavo teisės darbe; * supažindina tave su darbo teisės įstatymais ir informuoja, kai jie pakeičiami; * moko ir teikia daug reikalingos bei naudingos įvairios informacijos; *…

Daugiau Daugiau

STRUKTŪRA

STRUKTŪRA

  Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (LVTPS) aukščiausias vadovaujantis organas – Suvažiavimas, šaukiamas kartą per penkerius metus.   Tarp suvažiavimų profesinės sąjungos veiklą vykdo Įgaliotinių taryba, kuri renkasi kartą per metus. Įgaliotinių tarybos vykdomasis organas – Valdyba. Valdybai vadovauja pirmininkas.   2016 m. rugsėjo 16 d. įvykusiame VI Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (LVTPS) suvažiavime išrinkta Valdyba.   Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė – Irena Petraitienė Valdyba: Virginija Gražinienė –…

Daugiau Daugiau

APIE MUS

APIE MUS

Valstybės darbuotojų profesinė sąjunga įkurta 1923 m., uždrausta 1940 m., po Antrojo pasaulinio karo tęsė savo darbą. Atkurta 1991 metais balandžio mėnesį. 1992 metų liepos 2 dieną, Lietuvos valstybės darbuotojų profesinė sąjunga įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, o nuo 2001 m. pavadinta Lietuvos valstybės tarnautojų profesine sąjunga (LVTPS). 2011 m. spalio 14 d. vykusiame V Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos suvažiavime – pakeistas pavadinimas – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (LVTPS).    Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių…

Daugiau Daugiau