Darbo kodekso projektas: atmesti profesinėms sąjungoms palankūs siūlymai

Darbo kodekso projektas: atmesti profesinėms sąjungoms palankūs siūlymai

Penktadienį Seimas baigė svarstyti Darbo kodekso projektą. Dalyvaujant vos 57 parlamentarams iš 141, priimti sprendimai, nepalankūs dirbantiesiems.

Seimas nepritarė Naglio Puteikio siūlymui išbraukti draudimą streikuoti šių paslaugų darbuotojams: kanalizacijos ir atliekų išvežimo; civilinės aviacijos, įskaitant skrydžių valdymą; telekomunikacijų; geležinkelio ir miesto visuomeninio transporto.

Parlamentarai nedidele balsų persvara nepritarė siūlymui darbuotojų, dalyvavusių neteisėtate streike, netraukti atsakomybėn dėl dalyvavimo. Šis sprendimas skamba pakankamai kontroversiškai, kadangi už streikus atsakingos yra profesinės sąjungos, o ne darbuotojai.

Taip pat Seimo nariai atmetė Algirdo Syso pasiūlymą išbraukti atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką ribojimą. Jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, darbo ginčus nagrinėjantis organas priima sprendimą pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu ir grąžinti darbuotoją į buvusį darbą ir priteisia jam išmokėti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki sprendimo įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip už vienus metus, ir patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Kitą savaitę Seime planuojama svarstyti Socialinio draudimo įstatymus.

 

LPSK informacija

 

Komentarai išjungti.