PROJEKTAS „DERAMAS DARBAS SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS SAVIVALDYBIŲ LYGIU“.

PROJEKTAS „DERAMAS DARBAS SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS SAVIVALDYBIŲ LYGIU“.

Socialiniai darbuotojai dirba nuolat besikeičiančioje socialinėje aplinkoje, kurioje jie kontaktuoja su skirtingos socialinės padėties, elgesio ir įvairių socialinių problemų turinčiais žmonėmis. Dirbant tokioje aplinkoje socialiniai darbuotojai dažnai  susiduria su klientų pykčiu, agresija ir kitais profesinės rizikos veiksniais. Praktinėje veikloje dažnai pasitaiko ir tokių situacijų, kuomet patiems darbuotojams tenka tramdyti smurtaujančius, netinkamai besielgiančius klientus.

Todėl socialiniai darbuotojai turi būti pasirengę valdyti rizikingas situacijas, t.y., jie turi turėti specialių žinių ir gebėjimų, kaip dirbti su agresyviais klientais, kad  išvengtų tokių atvejų, kuomet galimi darbuotojų ar klientų sužeidimai.
 
Socialinės rizikos veiksnių valdymas yra ne tik pačių darbuotojų, bet ir jų darbdavių atsakomybė.  ES šalyse, taip pat ir Norvegijoje, darbuotojų darbo saugai ir sveikatai skiriamas didžiulis dėmesys.
 
ES dokumentuose akcentuojama, kad gera žmonių savijauta darbe, darbuotojų sauga ir sveikata negali būti charakterizuojami tik nelaimingų atsitikimų ar profesinių susirgimų nebuvimu. Komfortabili psichosocialinė aplinka – tai fizinė, moralinė ir socialinė gerovė, ji pasiekiama gerinant darbo sąlygas ir darbo kultūrą.
 
Turime pripažinti, kad Lietuvoje socialinių darbuotojų saugai ir sveikatai  turėtų būti skirimas didesnis dėmesys. 
 
Dėl minėtų prižasčių, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga kartu su partneriais – Lietuvos savivaldybių asociacija, Norvegijos vietos, regionų ir valdžios institucijų asociacija, parengė Norvegijos vyriausybės finansuojamą projektą „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybių lygiu“. 
 
Projekto tikslas – plėtoti socialinį dialogą tarp socialinių darbuotojų ir jų darbdavių, siekiant užtikrinti deramą darbo aplinką socialiniams darbuotojams ir suteikti jiems reikalingų žinių bei gebėjimų, padedančių darbe išvengti iš klientų kylančio smurto ir agresijos.
 
Vykdant šį projektą, numatoma atlikti tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip savivaldybių lygmeniu dirbantys socialiniai darbuotojai vertina esamas  darbo sąlygas  ir įvairius profesinės rizikos veiksnius bei jų pasireiškimus kasdienėje profesinėje veikloje.
 
Šiaulių, Klaipėdos ir Vilniaus regionų socialiniams darbuotojas  bus organizuojami mokymo kursai, jų  metu bus suteikiamos būtinos žinios ir įgūdžiai, padedantys valdyti profesinę riziką ir užtikrinti saugią aplinką darbe.            
 
Svarbu, kad seminaruose dalyvaus ir ekspertai iš Norvegijos, kurie ves mokymus ir pasidalins Norvegijos patirtimi bei šioje srityje taikomomis naujovėmis.
 
Įgyvendinat projektą socialiniams darbuotojams ir jų darbdaviams bus parengtos metodinės rekomendacijos, kaip didinti saugumą darbe, gebėti valdyti situaciją ir išvengti galimų profesinių rizikų bei klientų smurto. 
 
Aktualūs socialinių darbuotojų profesinės rizikos klausimai bus aptariami baigiamojoje konferencijoje, kurioje dalyvaus Lietuvos savivaldybių socialiniai darbuotojai ir jų  darbdaviai.
 
Projekto trukmė – 18 mėn.  

 
 
Audronė Vareikytė
Lietuvos savivaldybių asociacijos
patarėja socialiniais klausimais
 

Komentarai išjungti.