Deramasi dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties

Deramasi dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties

 

Spalio 2 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje toliau vyko derybos dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties. LVTPS atstovavo pirmininkė Irena Petraitienė.

 

Susitarta, kad įvertinus mokestinę reformą, įsigaliosiančią nuo 2019 m. sausio 1 d., nustatyti 173 EUR pareiginės algos bazinį dydį.

Profesinės sąjungos nariui nustatyti papildomą apmokamų kasmetinių atostogų dieną. Tokia papildoma apmokamų kasmetinių atostogų diena pridedama nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Profesinės sąjungos nariui suteikiamos 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas jo vidutinį darbo užmokestį, arba suteikiamos 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų jo vidutinį darbo užmokestį.

Profesinės sąjungos nariui taikomomis skirtingo lygmens kolektyvinėmis sutartimis įtvirtinti darbo sąlygų pagerinimai nesisumuoja, o taikoma labiausiai jo padėtį gerinanti kolektyvinės sutarties nuostata.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.