Derybos dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo

Derybos dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr.402 „Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo“ įgaliojo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo.

 

Bus deramasi dėl pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo valstybės politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio 2019 metams nustatymo.

Gegužės 15 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo profesinių sąjungų ir Ministerijos sudarytos darbo grupės atstovai.

Kolektyvinėms deryboms paskirta vadovauti Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė. Aptartas pasirengimas kolektyvinėms deryboms. Susitikime LVTPS atstovavo pavaduotoja Rima Kisielienė.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.