PROFESINĖS SĄJUNGOS: TVIRTINANT DK PATAISAS PRIVALU EITI BENDRŲ SUTARIMŲ KELIU

PROFESINĖS SĄJUNGOS: TVIRTINANT DK PATAISAS PRIVALU EITI BENDRŲ SUTARIMŲ KELIU

 

LR trišalėje taryboje darbdaviai ir profesinės sąjungos susitarė dėl esminių DK pakeitimų: kompensacija už nepanaudotas atostogas būtų mokama tik už paskutinius trejus metus; supaprastinti darbo grafikų skelbimą – skelbti juos prieš savaitę, jei tai numatyta darbo tvarkos taisyklėse; sumažinti darbdavio „baudą“ už laiku neišmokėtą darbo užmokestį ir nustatyti, kad išmokos turi būti proporcingos neišmokėtai daliai; atsiskaitymo lapelis nebūtinai turi būti popierinis, gali būti ir elektroninis.

Nacionalinių Lietuvos profesinių sąjungų junginių koordinacinis centras mano, kad LR Vyriausybė, apsisprendusi įteikti LR darbo kodekso pakeitimų paketą LR Seimui, daro tai, ignoruodama LR trišalės tarybos posėdžio metu išsakytą socialinių partnerių nuomonę. Šitaip elgdamasi Vyriausybė pažeidžia esminius socialinio dialogo principus bei

remia šešėlinį verslą, nes siūlo:
-nebeteikti darbuotojams atsiskaitymo lapelių, kur šiuo metu aiškiai nurodomas dirbtas laikas, viršvalandžiai, priedai ir išmokėtos sumos;
-panaikinti pavyzdinę darbo sutarties formą;
-panaikinti darbo pažymėjimus; 
siekia įteisinti vergovę, nes siūlo:
-neriboti darbo dienos trukmės;
-įvesti darbo laiką iki 78 val. per savaitę;
-panaikinti papildomas atostogas už nesaugias darbo sąlygas ir ypatingą darbų pobūdį;
-įvesti terminuotas darbo sutartis;
-mažinti apmokėjimą už viršvalandžius.
 
Kyla klausimas, kaip bus kuriamos naujos darbo vietos, jei siūloma leisti jau įdarbintiems darbuotojams dirbti iki 78 valandų per savaitę?
Esame įsitikinę, jog tokio svarbaus dokumento, kaip LR darbo kodekso keitimui privalu rasti bendrus sprendimus, kuriems pritartų visi socialiniai partneriai.
 
 
Lietuvos darbo federacija
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
Lietuvos  profesinė sąjunga „Solidarumas“
Lietuvos žurnalistų sąjunga

LPSK informacija
www.lpsk.lt

Komentarai išjungti.