PARENGTAS ELGESIO KODEKSAS TARNAUTOJAMS

PARENGTAS ELGESIO KODEKSAS TARNAUTOJAMS

Seimo valdybos sudaryta darbo grupė parengė Tarnautojų elgesio kodeksą, kuris reguliuos valdininkų elgesį ir nustatys reputacijos reikalavimus.

„Kodekso pagrindinis tikslas – sugrąžinti pasitikėjimą valdžios institucijomis, valdininkais, jų priimamais sprendimais. Valstybei turi dirbti padorūs ir sąžiningi žmonės. Jeigu valdininkai iš savęs nereikalauja sąžiningumo ir atsakomybės, tenka viso to pareikalauti atskiru teisės aktu – kodeksu“, – teigia darbo grupės pirmininkė, Seimo narė Agnė Bilotaitė.
Siūlomame projekte siekiama, kad kodekse nustatyti elgesio reikalavimai būtų taikomi ne tik valstybės tarnautojams, bet ir biudžetinių įstaigų, valstybės ir savivaldybių įmonių darbuotojams, kurie turi viešojo administravimo įgaliojimus ir teikia viešąsias paslaugas.
Taip pat siūloma, kad nustatyti elgesio standartai bei nepriekaištingos reputacijos reikalavimai būtų taikomi ir viešosioms įstaigoms, asociacijoms, akcinėms bendrovėms, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.
Kodekso projekte numatoma, kad visi tarnautojai turėtų atitikti minimalius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Asmenys, dirbantys viešajame sektoriuje, negali būti pripažinti kaltais dėl tyčinio sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, taip pat negali būti pripažinti kaltais dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, apkaltinti korupcinio pobūdžio nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu.
Asmuo, piktnaudžiaujantis alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis ar psichotropinės medžiagomis taip pat negalėtų dirbti viešajame sektoriuje. Neatitinkantys nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų asmenys negalėtų būti priimami į tarnautojų pareigas, o einantys pareigas – atleidžiami.
Remiantis gautais oficialiais statistiniais duomenimis, tokia nuostata paliestų minimalų skaičių asmenų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus. Nors pagal galiojančius įstatymus valstybės tarnyboje ir taip negalėtų dirbti tokie asmenys, šiuo metu asmenys, neatitinkantys tokių minimalių reikalavimų, vis dar gali dirbti viešajame sektoriuje, priimti svarbius sprendimus bei teikti viešąsias paslaugas. Pasak Seimo narės A. Bilotaitės, tai yra spraga, kuri būtų užpildyta priėmus šį Tarnautojų kodekso projektą.
„Šiuo projektu siūloma naujai pažvelgti į viešajame sektoriuje dirbančių asmenų elgesio principus, galimybę vienu teisės aktu reguliuoti nepriekaištingos reputacijos standartą viešajame sektoriuje dirbantiems asmenims ir užtikrinti, kad net ir ne tarnybos metu viešajame gyvenime savo elgesiu diskreditavę institucijos vardą asmenys susilauks sankcijų“, – teigė darbo grupės darbe dalyvavęs Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Remigijus Rekerta. Pasak jo, darbo grupė siekė, kad įtvirtintos nuostatos būtų suprantamos ne tik teisininkams.
Naujajame kodekso projekte numatoma, kad tarnautojų elgesys galės bus vertinamas ne tik tarnybos metu, bet ir viešajame gyvenime, kiek tai diskredituoja institucijos ar tarnautojo vardą. Darbo grupės narių nuomone, tai leistų konkrečiau ir aiškiau vertinti tarnautojo elgesį nagrinėjant jo padarytus įvairius pažeidimus.
Parengto kodekso nuostatos nebūtų taikomos valstybės politikams, nes jų elgesį reguliuoja dar 2006 m. priimtas Valstybės politikų kodeksas. Dėl veiklos specifikos kodekso nuostatos taip pat nebūtų taikomos teisėjams ir profesinės karo tarnybos kariams.
Politikai jau svarstė kelis Tarnautojų elgesio kodekso variantus 2003 m. ir 2006 m., tačiau jokie sprendimai iki šiol nebuvo priimti.
Jau trečiąjį Tarnautojų elgesio kodekso projektą parengė Seimo valdybos sprendimu sudaryta darbo grupė, kurios darbe dalyvavo atstovai iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Ministro Pirmininko tarnybos bei kitų institucijų, taip pat Seimo nariai.
 
 
ELTA

Komentarai išjungti.