EP Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina neratifikuoti CETA

EP Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina neratifikuoti CETA

Europos Parlamento (EP) Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (USRK) priėmė nuomonę, kuria ragina EP neratifikuoti Europos Sąjungos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo (angl. santr. CETA, liet. „Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS).

Šio komiteto narė socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė balsuodama pritarė komiteto nuomonei. Susitikime su visuomeninių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovais Vilniuje Europos Parlamento narė V. Blinkevičiūtė pažymėjo, kad USRK savo nuomonėje nurodė skaudžius socialinius padarinius, kuriuos sukeltų usitarimas CETA.

„Europos Parlamente balsuoju galvodama apie Lietuvos žmonių interesą“, sakė V. Blinkevičiūtė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Europiečių iniciatyvos prieš TTIP ir CETA atstovams.

USRK nuomonėje pažymima, kad naujausiuose CETA poveikiui skirtuose tyrimuose prognozuojamas faktinis darbo vietų praradimas (204 000 visoje ES). CETA poveikio tvarumui vertinime „rodomi dideli sektori sutrikdymai, o dl to ilgainiui didt ilgalaikis nedarbas“. Susitarimu būt prisidedama prie didjanio nekvalifikuotų ir kvalifikuot darbuotoj darbo umokesio skirtumo, o tai lemtų nelygybės ir socialinės tampos didėjimą.

EP komitetas taip pat pažymi, kad susitarime nra n vieno skyriaus, kuriame bt numatytos konkreios priemons mažoms ir vidutinėms įmonėms (MV) remti. Iš 20,9 mln. ES MV tik nedidelis nuošimtis eksportuoja u ES rib. Priėmus CETA, naujoje liberalizuotoje aplinkoje „tokios MV turs visapusikai konkuruoti su didelmis iaurs Amerikos tarptautinėmis korporacijomis, taigi kils pavojus 90 mln. darbo viet (67 proc. viso uimtumo), kurias [MVĮ] sukr“.

USRK taip pat pakartoja 455 Europos ir Kanados pilietinės visuomenės organizacijų kreipimesi išsakytą kritiką dėl CETA įteisinamų privilegijų investuotojams: „[Esama] aiškaus neatitikimo tarp investuotojams numatyto apsaugos lygio ir darbuotoj interes bei teisi. Privilegijuotas statusas, kuris investuotojams suteikiamas pagal investicini teism sistem, visikai skiriasi nuo [bedančio] konsultacij mechanizmo, numatyto siekiant apsaugoti darbuotojų interesus ir teises.“

Balsavimas dėl CETA ratifikavimo EP numatytas 2017 m. vasario mėn. pradžioje. Jei CETA būtų ratifikuota EP, susitarimas iškart įsigaliotų preliminariai, nors dėl jo dar turės balsuoti visi ES valstybių narių parlamentai.

 

Karolis Klimka | Europiečių iniciatyva prieš TTIP ir CETA*

+37062520901 | neformali.koalicija@yahoo.com

*Daugiau nei 500 organizacijų visoje Europoje

Komentarai išjungti.