EPSU dalyvauja Europos socialinių paslaugų aukščiausiojo lygio susitikime

EPSU dalyvauja Europos socialinių paslaugų aukščiausiojo lygio susitikime

Birželio pabaigoje EPSU kartu su socialiniais partneriais dalyvavo konferencijoje, kurioje diskutavo apie socialiniam sektoriui iškilusius iššūkius per COVID-19 pandemiją. Konferencijoje dalyvavo Europos Komisijos viceprezidentė Dubravka Šuica, Europos Parlamento viceprezidentas Dimitrijos Papadimoulis bei kiti pilietinės visuomenės atstovai. Viceprezidentė Šuica perspėjo, kad dabartinė krizė dar labiau padidins nelygybę, jei nebus remiamos socialinės paslaugos. Be to ji pabrėžė būtinybę šią profesiją padaryti patrauklesnę. Didėjant tokių paslaugų poreikiui, reikalingos papildomos lėšos ir geresnės darbo sąlygos.

EPSU generalinis sekretorius Jan Villem Goudriaan savo kalboje aiškiai pasakė, kad socialinių darbuotojų, dirbančių sveikatos priežiūros srityje problemos būtų sprendžiamos nepaskutinėje eilėje. Reikia kuo skubiau kelti darbo užmokestį. Darbo užmokesčio bei darbuotojų skaičiaus didinimo, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų pašalinimas turi būti kolektyvinių derybų ir socialinio dialogo pagrindiniai klausimai tiek nacionaliniu, tiek ir europiniu lygmeniu.

EPSU pasirašė bendrą dokumentą, kuriame išdėstyta pozicija reikalaujanti, kad Europos Sąjunga padidintų savo vaidmenį stiprinant socialinių paslaugų sektoriaus bei jų darbuotojų pripažinimą ir tvarumą. Dokumente taip pat pateikiamos konkrečios rekomendacijos vyksiančioms deryboms dėl Europos atkūrimo plano.

Su bendros pozicijos dokumentu anglų kalba galite susipažinti www.epsu.org

Komentarai išjungti.