EPSU naujienos

EPSU naujienos

EPSU vykdomasis komitetas  išrinko naują viceprezidentą, svarstė skaitmeninimą ir susitarė dėl viešųjų paslaugų dienos 2022 m. birželio mėn. bei aptarė kitus einamuosius klausimus

Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų  atstovai lapkričio 24-25 dienomis dalyvavo EPSU vykdomo komiteto posėdyje. Posėdis vyko  Pasaulinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną. Šią dieną profesinės sąjungos, moterų organizacijos, NVO ir daugelis kitų organizacijų dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą kovoti su visų formų smurtu dėl lyties darbo vietoje ir namuose.  EPSU Vykdomojo komiteto nariai reikalauja, kad Europos Komisija savo iniciatyva parengtų direktyvą prieš smurtą dėl lyties ir kad būtų pašalintos trečiųjų šalių  galimybės  smurtauti darbo vietoje.

Posėdžio metu buvo sutarta, kad 2022 m. birželio 23 d. bus minima kaip Viešųjų paslaugų darbuotojų veiksmo diena.  Šią dieną norima atkreipti dėmesį į geresnį šio sektoriaus  finansavimą, kad kiekvienas darbuotojas  gautų orų darbo užmokestį,  dirbtų geresnėse darbo sąlygose. Tai pasipriešinimo viešųjų paslaugų privatizavimui ir komercinimui  diena.

Atstovė  iš Vokietijos profesinės sąjungos  Verdi pristatė skaitmeninimo projektą, aptarė skaitmeninių technologijų poveikį viešosioms paslaugoms, darbuotojams ir demokratijai.

 Valdybos nariai  bendru sutarimu išrinko naują EPSU viceprezidentą.  Juo tapo Rusijos sveikatos darbuotojų profesinės sąjungos prezidentas Anatolijus Domnikovas. Jis  padėkojo sąjungos nariams už paramą ir nekantrauja bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis, siekdamas ginti viešojo sektoriaus darbuotojų interesus.

EPSU narių pritraukimo ir veiklos organizavimo komanda valdybos narius informavo apie pažangą skatinant profesinių sąjungų narystės augimą organizacijose. Pirmieji rezultatai – narių skaičiaus augimas. Vykdomojo komiteto nariai  palaikė šią idėją, nes,   didėjant narių skaičiui,  tampame stipresni ir galime geriau patenkinti darbuotojų poreikius bei užtikrinti, kad darbuotojų balsas būtų išgirstas.

EPSU valdyba  išsiuntė solidarumo žinią Kosovo sveikatos darbuotojų sąjungai, kuri   lapkričio 25 d. organizavo streiką.

Posėdžio metu buvo apsvarstytas 2022 metų EPSU biudžetas.

Vykdomojo komiteto sprendimu buvo priimti nauji nariai : Lenkijos socialinio draudimo įstaigų profesinės sąjunga (ZUS), Turkijos sveikatos priežiūros profesinės sąjunga,  Vengrijos sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų  profesinė sąjunga.

EPSU atstovai pateikė ir aptarė  gautus pranešimus: ETUC vidurio laikotarpio konferenciją, jos prioritetus, Konstitucijos pataisas, įskaitant jaunimo atstovavimą, kuriems pritarė EPSU, konferenciją „Europos ateitis“ ir ETUC poveikis, EPSU darbą sveikatos ir saugos srityje. Buvo pateikta informacija apie pažangą, įgyvendinant pasiūlytą direktyvą dėl tinkamo minimalaus darbo užmokesčio visoje ES šalyse. Europos Parlamentas patvirtino, kad dėl šios direktyvos  pradės derybas su ES  Vadovų Taryba. Pristatyta ekonominės politikos ir ekonomikos valdymo apžvalga, pateiktos Nacionalinės ir Europos administracijos, vietos ir regionų valdžios, komunalinių paslaugų, sveikatos ir socialinių paslaugų sektorių ataskaitos, atnaujinta informacija apie socialinį dialogą ir EPSU bylinėjimosi pasekmes.

Moterų ir lyčių lygybės komitetas bei Jaunimo tinklas informavo apie vyksiančius seminarus. Nariai pasveikino Glorią Mills (Unison UK) išrinkus ETUC moterų komiteto pirmininke, o Paolą  Panzeri – viceprezidente. Pateiktas  2023–2027 m. laikotarpio veiksmų programos projektas.

EPSU vadovybė pranešė, kad iki 2023 m. planuojama atidėti PSI suvažiavimo  rengimo datą.

Svarbi nuolatinė EPSU ir PSI kampanija yra paremti intelektinės nuosavybės teises į vakcinas, kad jas būtų galima gaminti  pigiau besivystančiose šalyse. Profesinės sąjungos ir sąjungininkai kreipėsi į Pasaulinę sveikatos organizaciją.

Nors Ukrainos ir Lietuvos atstovai prieštaravo, tačiau vykdomojo komiteto posėdžio metu buvo priimta prieštaringai vertinama deklaracija dėl įvykių Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje.

Vykdomojo komiteto posėdis vyko nuotoliniu būdu 2021 m. lapkričio 24 ir 25 d. Posėdžiui pirmininkavo EPSU pirmininkė Mette Nord.

Pirmininkė Irena Petraitienė

Komentarai išjungti.