EPSU naujienos iš Dublino

EPSU naujienos iš Dublino

EPSU jaunimo tinklo susitikimas Dubline

Birželio 1-2 dienomis, Dubline (Airija), įvyko Europos viešųjų paslaugų profesinės sąjungos (EPSU) jaunimo tinklo kasmetinis susitikimas. EPSU jaunimo tinklo susitikime dalyvavo daugiau nei 40 jaunų (iki 35 metų amžiaus) viešųjų paslaugų profesinių sąjungų atstovų iš visos Europos.

Lietuvai susitikime atstovavo Alina Tankeliun iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Asta Vainiūtė-Misiukevičė iš Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų profesinės sąjungos ir Deividas Činikas iš Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos.

Susitikimo metu jaunimo atstovai aptarė EPSU jaunimo tinklo ateities užduotis, iššūkius, išrinko naują valdybą, į kurią pateko ir atstovė iš Lietuvos – Alina Tankeliun.

EPSU jubiliejinis kongresas Dubline

Birželio 4-7 dienomis, Dubline (Airija), įvyko jubiliejinis, 10-asis Europos viešųjų paslaugų profesinės sąjungos (EPSU) kongresas, kuriame iš visos Europos susirinkusių viešųjų paslaugų profesinių sąjungų atstovai pasižadėjo padvigubinti savo pastangas kovojant už lyčių lygybę, solidarumą pabėgėliams bei geras darbo vietas visiems.

Lietuvai EPSU kongrese atstovavo Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos valdybos narė Rūta Kiršienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų profesinės sąjungos narė Asta Vainiūtė-Misiukevičė. Taip pat EPSU kongrese dalyvavo jaunimo atstovas Deividas Činikas iš Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos.

EPSU kongreso dalyvius sveikino Airijos prezidentas Michael D. Higgins, Dublino meras, lordas Nial Ring, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinis sekretorius Luca Visentini, EPSU buvusi prezidentė Isolde Kunkel-Weber.

Ilgametis profesinių sąjungų atstovas, Airijos prezidentas Michael D. Higgins primindamas turtingą Airijos profesinių sąjungų istoriją paragino Kongreso dalyvius parodyti lyderystę susigrąžinant supratimą apie darbą, kaip pagrindą kitoms žmogaus teisėms pasiekti ir tvirtą pagrindą gyventi oriai, laimingai ir klestinčiai.

Jubiliejiniame kongrese vyko EPSU prezidento, generalinio sekretoriaus rinkimai. Delegatai EPSU naujuoju prezidentu išrinko norvegę Mette Nord (98 proc. balsų), generaliniu sekretoriumi buvo perrinktas Jan Willem Goudriaan (96 proc. balsų).

EPSU kongrese, į kurį iš visos Europos atvyko daugiau nei 600 dalyvių, profesinių sąjungų atstovai dalinosi patirtimi kovojant dėl geresnio darbo užmokesčio ir darbo sąlygų. Be kita ko, Kongreso delegatai patvirtino rezoliucijas, kuriose išdėstyti EPSU veiksmai, skirti stiprinti lyčių lygybę ir siekti, kad būtų panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai viešųjų paslaugų sektoriuje.

EPSU atstovauja 8 milijonus Europos viešųjų paslaugų darbuotojų. EPSU priklauso keturios Lietuvos profesinių sąjungų organizacijos: Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija bei Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija.

Utenos apskrities valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinės sąjungos narė Asta Vainiūtė-Misiukevičė

Komentarai išjungti.