ETUI MOKYMAI BRIUSELYJE

ETUI MOKYMAI BRIUSELYJE

ETUI2010 m. kovo 24–26 dienomis  Belgijoje (Briuselis) įvyko mokymai „Profesinių sąjungų veiksmai krizės akivaizdoje“, juos surengė Europos profesinių sąjungų institutas.

Mokymuose dalyvavo profesinių sąjungų atstovai iš Bulgarijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės.
Lietuvai Briuselyje atstovavo Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos nariai: Dainius Čikštas (Panevėžio miesto savivaldybės darbuotojų profesinė sąjunga) ir Andrejus Malijauskas (Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų profesinė sąjunga).
ETUI ekspertai Andrew Watt perskaitė pranešimą apie dabartinę ekonominės krizės situaciją, o Eva Glassner pateikė informaciją apie socialines krizės pasekmes. Mokymų metu vyko aktyvus darbas trijose darbo grupėse. Išanalizuotos ir palygintos nacionalinės krizių valdymo strategijos, profesinių sąjungų veiksmai ir planai, lengvesni krizės įveikimo keliai, socialiniai krizės padariniai. Darbo grupėse analizuotos įvairios profesinių sąjungų strategijos – profesinių sąjungų elgesys esant naujiems iššūkiams bei kokių veiksmų galima imtis ateityje, kad  globalinės krizės įveikimas taptų paprastesnis. Visi mokymuose dalyvavę profesinių sąjungų atstovai buvo paruošę pranešimus, susijusius su globaline krize, jos valdymu ir padariniais, juos vėliau pristatė auditorijai. Visi mokymuose dalyvavę profesinių sąjungų atstovai iš skirtingų šalių labai gerai įvertino mokymų organizavimą, temų aktualumą, grupinio darbo metodus ir pasiektus rezultatus.

Dainius Čikštas
Panevėžio m. savivaldybės darbuotojų profesinė sąjunga

Komentarai išjungti.