EUROPOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJOS GENERALINIO SEKRETORIAUS PAREIGOMS PASIŪLYTA LUCA VISENTINI KANDIDATŪRA

EUROPOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJOS GENERALINIO SEKRETORIAUS PAREIGOMS PASIŪLYTA LUCA VISENTINI KANDIDATŪRA

46 metų ETUC konfederacijos sekretorius Luca Visentini ETUC vykdančiojo komiteto posėdyje išrinktas-pasiūlytas Europos profsąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pareigoms užimti vykusio balsavimo metu, bet ne paskirtas generaliniu sekretoriumi. Galutinis sprendimas bus priimtas spalio mėnesį vyksiančiame ETUC kongrese Paryžiuje.

 

 

Luca Visentini yra italas, nuo 1989 m. buvo Italijos profesinių sąjungų UIL narys ir dirbo UIL vietiniame, regioniniame, nacionaliniame ir 

tarptautiniame lygmenyje, įskaitant darbą, kurį jis dirbo eidamas   generalinio sekretoriaus pareigas UIL administraciniame regione šalies šiaurės 

rytuose. 

Jis yra keturių poezijos ir prozos knygų autorius.


 „Tai didelė garbė ir didelė atsakomybė būti siūlomam Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pareigoms“, – sakė 

Luca Visentini. „Mūsų pagrindiniu prioritetu turėtų būti siekis  užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų skaičių, esminis ES ekonominės 

politikos keitimas, įskaitant griežtos taupymo politikos nutraukimą. Mums reikalinga stipri ir atnaujinta  Europos profesinių sąjungų 

konfederacija“.

 

Jei ETUC kongrese Luca Visentini bus išrinktas siūlomai pozicijai, jis savo pareigas pradės eiti Briuselyje 2015 metų spalio mėnesį. Kongrese taip 

pat bus išrinkti du vice kancleriai ir keturi konfederacijos sekretoriai.

 

Europos profesinių sąjungų konfederacija buvo įkurta 1973 metais. Šiuo metu į jos sudėtį įeina 88 nacionalinių profesinių sąjungų konfederacijos 

37 šalyse ir 10 Europos profesinių sąjungų federacijų.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos kongresas vyks  rugsėjo 29 – spalio 2 dienomis Paryžiuje. Tiksli balsavimo data dar nėra patvirtinta.

 

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.