Europos profesinių sąjungų judėjimas ragina nedelsiant imtis veiksmų siekiant panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus

Europos profesinių sąjungų judėjimas ragina nedelsiant imtis veiksmų siekiant panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus

2020 m. vasario 25 d. EPSU prisijungė prie ETUC ir kitų Europos profesinių sąjungų atstovų organizuoto mitingo, reikalaudami konkrečių kovos su lyčių diskriminacija priemonių ir užtikrinant lyčių darbo užmokesčio skaidrumą.

ETUC organizuotas mitingas vyko priešais Europos Komisijos pastatą, kaip tik prieš Europos Komisijai paskelbiant savo pasiūlymus dėl lyčių darbo užmokesčio skaidrumo įstatymo. Europos Komisijai buvo pateikti konkretūs reikalavimai, tarp kurių įtraukta direktyva, kuria panaikinamas darbo užmokesčio slaptumas.

ETUC reikalavimai:

  • Uždrausti darbo užmokesčio slaptumo išlygas;
  • Reikalauti informacijos apie darbo vertinimą, siekiant užtikrinti vienodą užmokestį už vienodos vertės darbą;
  • Reikalauti, kad darbdaviai parengtų informaciją apie atlyginimą ir metinius darbo užmokesčio lygybės veiksmų planus;
  • Padėti profesinėms sąjungoms derantis su darbdaviais;
  • Reikalauti, kad darbo skelbimuose būtų nurodytas darbo užmokesčio diapazonas;
  • Neleisti darbdaviams slėptis už privatumo;
  • Viso darbo užmokesčio paketo skaidrumo užtikrinimas; ir
  • Sankcijų taikymas darbdaviams, kurie nesiima veiksmų.
Komentarai išjungti.