Europos semestro lokalizavimas

Europos semestro lokalizavimas

2019 m. lapkričio 18 d. LVTPS atstovai dalyvavo trečiajame nacionaliniame CEMR ir EPSU projekto „Europos semestro lokalizavimas“ nacionaliniame seminare Vilniuje, kur pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vietos ir regionų valdžios sektoriaus socialinių partnerių įtraukimui į Europos semestrą ir jų gebėjimų ugdymui.

Europos semestras yra ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo Europos Sąjungoje ciklas. Jis yra Europos Sąjungos ekonomikos valdymo sistemos dalis. Europos semestro metu valstybės narės derina savo biudžeto ir ekonominę politiką su ES lygiu sutartais tikslais ir taisyklėmis.

Seminare pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmeniui Europos semestro cikle trijų šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos grupėje. Seminaras dalyviams suteikė praktinių įžvalgų apie Europos semestro mechanizmo veikimą, informacijos apie Baltijos šalyse veikiančių socialinių partnerių įsitraukimo į Europos semestrą lygį bei darbo grupių metu nustatytas priemonės, kurios pagerintų aktyvesnį socialinių partnerių įsitraukimą į Semestro procesą. 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.