Europos viešųjų paslaugų darbuotojų profesinės sąjungos kreipėsi į teismą

Europos viešųjų paslaugų darbuotojų profesinės sąjungos kreipėsi į teismą

Europos viešųjų paslaugų  darbuotojų profesinės sąjungos kreipėsi į teismą su ieškiniu Europos Komisijai dėl  pasikeitusio požiūrio į socialinį dialogą.

 

Gegužės 14-15 dienomis, Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacija (EPSU) kreipėsi į Europos Teisingumo teismą su ieškiniu Europos Komisijai, dėl nenoro teisiškai įtvirtinti socialinių partnerių susitarimą. Susitarimas liečia centrinių valdžios institucijų darbuotojų teises į informavimą ir konsultavimą, pagal informavimo ir konsultavimo Direktyvą.

2015 m. kovą, Europos Komisija paskelbė naują socialinio dialogo pradžią, atsižvelgdama į prezidento J. Junker iniciatyvą, kuria siekiama atnaujinti socialinių partnerių įtraukimo į ES politiką bei teisės aktų formavimo procesą.

2015 m. gruodžio 21 d. pasikonsultavusi su Europos Komisija, EPSU, Europos nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacija (CESI) ir Europos darbdavių organizacija, pasirašė susitarimą, kuris užtikrintų teisę į informavimą ir konsultavimą daugiau kaip 10 mln. Europos Sąjungos centrinės valdžios institucijų darbuotojams, jiems aktualiais klausimais: restruktūrizavimas, kolektyvinis atleidimas iš darbo, darbo laikas ir darbo apsauga, darbo ir šeimos suderinamumas.

Tačiau 2018 m. kovo 5 d. Europos Komisija pranešė, kad neteiks Direktyvos peržiūrai Europos Tarybai tvirtindama, kad Europos Taryba pati sugeba apsispręsti, ar toliau teikti siūlymus šiai direktyvai.

EPSU nustebinta tokio Europos Komisijos sprendimo, kuriuo ji pamynė savo pačios įsipareigojimą siekti socialinio dialogo bei užtikrinti darbuotojų teisę į informavimą ir konsultavimą.

Daugiau informacijos galite rasti: http://www.epsu.org.

Komentarai išjungti.