ĮGALIOTINIŲ SUSIRINKIME APTARTI METŲ REZULTATAI

ĮGALIOTINIŲ SUSIRINKIME APTARTI METŲ REZULTATAI

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga savo gretose jungia 41 organizaciją, kurių įgaliotieji atstovai, kaip ir kasmet, šiais metais  sausio 28 d. rinkosi į metinį susirinkimą.
Sveikinimo žodžiu Įgaliotinių susirinkimą pradėjo Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.
Finansų analitikas Stasys Jakeliūnas ne tik pateikė finansų krizės priežasčių analizę,   Lietuvoje veikiančių bankų nevaldomą lėšų skolinimą, bankų bei valdžios institucijų vaidmenį krizei šalyje, bet ir pateikė siūlymų, kaip reikėtų pertvarkyti Lietuvos finansų sistemą ir ugdyti mūsų gebėjimus įveikti finansinius šalies sunkumus. Stasys Jakeliūnas pristatė savo knygą „Lietuvos krizės anatomija“, kurioje išgrynino Lietuvos ekonomikos bėdas.
Daug ginčų ir diskusijų kilo Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vedėjui Audriui Kasinskui pristatant naują valstybės tarnautojų įstatymo projektą. Daugelis susirinkusiųjų yra valstybės tarnautojai ir puikiai supranta Valstybės tarnybos įstatymo praktinio pritaikymo galimybes, darbdavio ir profesinių sąjungų vaidmenis valstybinių institucijų darbo santykiuose. Tai kad   naujoje valstybės tarnautojų įstatymo redakcijoje rengiamasi  visiškai ignoruoti profesinių sąjungų dalyvavimą valstybinių institucijų darbo santykiuose, visus dalyvavusius tiesiog pribloškė.
Įgaliotinių susirinkime dalyvavo Lietuvos Seimo   Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Vytautas Kurpuvesas, analizavo pateiktą įstatymo projektą ir patikino, kad toks įstatymo projektas nebus priimtas Seime.
Apie tai, ką Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga nuveikė 2010 metais supažindino pirmininkė Irena Petraitienė. Buvo išnagrinėta darbo užmokesčio mažėjimo tendencijos. Tiesa, ne visose organizacijose darbo užmokestis mažėjo. Vilniaus socialinės paramos centre darbo užmokestis 2010 metų paskutinį ketvirtį tik Vilniaus SPC profesinės sąjungos ir LVTPS  dėka  išaugo 20 procentų.
Pirmininkė pasidžiaugė, kad pagaliau įsteigta Dvišalė komisija prie Trišalės Tarybos ir dabar visi įstatymai ar nutarimai  valstybės tarnyboje, susiję su darbo santykių pakeitimas, turės būti nagrinėjami Dvišalėje komisijoje.
Pirmininkė pažymėjo, kad  svarbiausia profesinės sąjungos pareiga, apginti dirbantį žmogų. Šiuo atveju visi konfliktų sprendimo būdai yra priimtini. Priimtina kovoti teisminiu keliu už žmogų, jo socialines garantijas.  2010 m. Trakų rajono savivaldybės administarcijos profesinė sąjunga dalyvavo  keturiuose teisminiuose ginčuose dėl darbo santykių. LVTPS teisininkų pagalba trys bylos buvo laimėtos. Vienu atveju,  savivaldybė pati panaikino savo sprendimą atleisti profesinės sąjungos narį iš darbo. Dirbantį žmogų pavyko apginti, nes Trakų rajono savivaldybėje yra pasirašyta kolektyvinė sutartis.
Ataskaitoje buvo kalbėta apie naujus LVTPS narius ir apie tuos, kurie paliko profesinę sąjungą, apie rengtus seminarus Lietuvoje ir užsienyje, apie bendradarbiavimą su kaimyninių šalių profesinėmis sąjungomis, apie mitingus, apie jaunimo ir moterų organizacijų veiklą ir apie šakos finansinę padėtį.

 

 
Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos
pirmininkė
Irena Petraitienė

Komentarai išjungti.