Irena Petraitienė. Dėl bazinio dydžio 2018 metais.

Irena Petraitienė. Dėl bazinio dydžio 2018 metais.

Lietuvoje mikroekonominiai rodikliai jau seniai viršijo visus buvusius prieš krizę, bet viešojo sektoriaus darbo užmokestis lieka įšaldytas. Euro įvedimas, prekių ir paslaugų kainų augimas sumažino viešojo sektoriaus darbuotojų realias pajamas ir sumenkino gyvenimo kokybę.

 

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintaras Paluckas laikraštyje “Lietuvos žinios “ sako:

“Valstybė leidžia save kompromituoti, nes viešojo sektoriaus finansavimas neužtikrina nei teikiamų paslaugų kokybės, nei tame sektoriuje dirbančių žmonių orumo. Dar blogiau – toks atsainus valdžios požiūris į viešąjį sektorių užprogramuoja labai rimtas ateities problemas: nekokybišką išsilavinimą, prastą sveikatą. Kitaip tariant, apsimetame, jog žmonėms mokame.  Valstybės sektoriuje iš viso dirba apie 300 tūkst. žmonių, teikiančių paslaugas gyventojams. Tai – medikai, slaugytojai, mokytojai, darželių auklėtojai, įvairių valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojai, ugniagesiai, pasieniečiai, pareigūnai, socialiniai darbuotojai, valstybės tarnautojai. Statistikos departamento duomenimis, jų darbo užmokesčio didėjimo tempas atsilieka nuo privataus sektoriaus, ir tai – ilgalaikė tendencija. Pavyzdžiui, 2016 metų pirmąjį ketvirtį atlyginimai viešajame sektoriuje  didėjo 5,7 proc., privačiame – 7,6 proc., o šiemet viešajame – 7,2 proc., privačiame – net 10,4 proc. Ką tai reiškia kasdienybėje? Prastesnes paslaugas žmonėms, kvalifikuotų darbuotojų migraciją į privatų sektorių arba užsienį, nusivylusius ir paslaugų negaunančius gyventojus.“

Dėl to būtina nedelsiant atstatyti iki krizės Lietuvoje buvusį pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, siekiant ir viešajame sektoriuje turėti kvalifikuotus specialistus bei užtikrinti jų gerovę.

Nors Vyriausybė siūlė valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį (toliau – BD), taikomą 2018 m., nustatyti  132 eurus, Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas lapkričio 10 d. pasiūlė BD nustatyti 137 eurus (vietoj buvusių 130,5 euro).

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pasiūlė Vyriausybei numatyti priemones, kurias įgyvendinus laipsniškai per trejus metus (iki 2020 m.) iki 142 eurų būtų atstatytas dėl 2008 m. ekonominės krizės sumažintas pareiginės algos bazinis dydis.

Toks komiteto pasiūlymas neteikia viešojo sektoriaus darbuotojams vilčių, kad BD bus greitai atstatytas iki prieškrizinio lygio. Visgi galutinį sprendimą šioje situacijoje tars Seimas savo plenariniame posėdyje.

 

Daugiau informacijos šia tema galite rasti ir „Lietuvos žinių“ straipsnyje

Komentarai išjungti.