Į planuojamą viešojo sektoriaus pertvarką vis dar neįtraukti darbuotojų atstovai

Į planuojamą viešojo sektoriaus pertvarką vis dar neįtraukti darbuotojų atstovai

LVTPS kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, dėl dalyvavimo darbo grupėje, kuri lems pokyčius pertvarkant viešąjį sektorių.

 

Viešoje erdvėje nuolat pateikiama Vyriausybės atstovų informacija apie planuojamą viešojo sektoriaus pertvarką. Nors ir numatoma, kad ši pertvarka palies ne vieną dešimtį tūkstančių viešojo sektoriaus darbuotojų, tačiau į numatomų pasikeitimų planavimo procesus iki šiol neįtraukti darbuotojų atstovai, neteikiama pokyčius pagrindžianti informacija, nevyksta konsultavimasis.

Vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių pasirašyto „Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų“, II dalies 1.4 punktu, prašome prioriteto tvarka įtraukti Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų atstovus į darbo grupes dėl viešojo sektoriaus pertvarkos.

Įvertindami numatomas vykdyti reformas valstybės tarnyboje, prašome pateikti Lietuvos ministerijų struktūrų optimizavimo studijas ar analitinius tyrimus, įrodančius jų pagrįstumą, akivaizdžią naudą visuomenei bei valstybei. Taip pat prašome pateikti valstybės ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė, bendrųjų funkcijų konsolidavimo tikslus, pasirengimo etapus ir numatomus įgyvendinimo terminus.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.