ĮREGISTRUOTAS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO REPREZENTATYVUMO PROJEKTAS

ĮREGISTRUOTAS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO REPREZENTATYVUMO PROJEKTAS

LR Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas, 2014 m. rugsėjo 23 d. įregistravo Profesinių sąjungų įstatymo pataisų projektą Nr. XIIP-2298, juo siekiama nustatyti profesinių sąjungų reprezentatyvumą.

 

Įstatymo projektą parengė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija. Projektą rasite šia saityno prieiga:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482840 

 

LRS ir LVTPS informacija

Komentarai išjungti.