Įvyko LVTPS valdybos posėdis

Įvyko LVTPS valdybos posėdis

Balandžio pradžioje surengtas LVTPS valdybos posėdis.

 

Gegužės 11 d. vyks 6-asis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavimas, ta proga, posėdyje dalyvavo kandidatai į LPSK pirmininkus: šiuo metu einantis pareigas A. Černiauskas ir Miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė I. Ruginienė bei kandidatė į generalinės sekretorės postą – J. Matuizienė.

Vyko diskusijos, pateikta nemažai klausimų kandidatams. Valdybos narys D. Nagelis išreiškė viltį, kad LVTPS iš LPSK sulauks daugiau pagalbos, sprendžiant valstybinio ir biudžetinio sektoriaus darbuotojų problemas.

Patvirtinti LVTPS delegatai į VI LPSK suvažiavimą: V. Gražinienė, J. Katinauskas, R. Kisielienė, J. Klimas, D. Nagelis, G. Slavinskienė, B. Melianienė. Pirmininkė I. Petraitienė suvažiavime atstovaus LPSK moterų centrui.

Patvirtintas 2018 metų LVTPS darbo planas, diskutuota apie Žemės ūkio ministerijoje vykstančią reorganizaciją, bazinio dydžio atstatymą, Gegužės 1-osios šventę bei kitais aktualiais klausimais.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.