Klaipėdos profesinių sąjungų protestas

Klaipėdos profesinių sąjungų protestas

Klaipėdos profesinės sąjungos protestuoja prieš socialdemokratų veiksmus nukreiptus į darbuotojų garantijų mažinimą.

Reiškiame didelį nepasitenkinimą Irenos Šiaulienės asmeniniais ir partijos veiksmais rengiant, svarstant bei priimant naują Lietuvos Respublikos darbo kodekso redakciją ir su ja susijusius lydinčiuosius įstatymus bei kitus teisės aktus.

 

 

Lietuvos Respublikos Socialdemokratų partijos                                                                                                 2016-04-15

Frakcijos seniūneiKlaipėda

Irenai Šiaulienei

 

 

Kopija:

Lietuvos Respublikos Socialdemokratų partijos

Pirmininkui

Algirdui Butkevičiui

 

 

 

DĖL LSDP VEIKSMŲ SVARSTANT IR PRIIMANT NAUJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO REDAKCIJĄ

 

 

 

Informuojame, kad Klaipėdos apskrityje veikiančios profesinės sąjungos, reiškia didelį nepasitenkinimą tiek Jūsų asmeniniais, tiek partijos veiksmais rengiant, svarstant ir priimant naują Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) redakciją ir su ja susijusius lydinčiuosius įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

Primename, kad Klaipėdos apskrities profesinių sąjungų atstovai ne kartą kreipėsi į jūsų partijos vadovus, buvo susitikę asmeniškai ir išsakė savo poziciją dėl darbo santykių Lietuvoje reglamentavimo, bei ragino atsižvelgti į esamą padėtį ir nebloginti darbuotojų padėties, kuri šiuo metu ir taip apgailėtina.

 

Susitikimo Klaipėdoje metu iš jūsų gautas patikinimas, kad LSDP atidžiai nagrinės teikiamus pasiūlymus dėl naujo LR DK ir atsargiai vertins iniciatyvas susijusias su darbo santykių liberalizavimu. Deja, šiuo metu mes matome priešingus veiksmus ir aktyvų darbdavių pusės palaikymą.

 

Klaipėdos apskrityje veikiančioms profesinėms sąjungoms nesuprantamas toks socialdemokratinių pažiūrų (ideologijos) iškraipymas ir mes imsimės visų teisėtų priemonių, siekdami apginti darbuotojų interesus, bei užkirsti kelią darbuotojų padėties bloginimui.

 

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad profesinės sąjungos atidžiai stebi ir stebės jūsų bei kitų LSDP narių veiksmus ir balsavimą LR Seime. Jei ir toliau laikysitės tokios pozicijos, būsime priversti paraginti savo narius atsakingai įvertinti visos LSDP veiklą ir š. m. spalio mėnesį vyksiančiuose rinkimuose į LR Seimą rinktis kandidatus nepriklausančius jūsų partijai, o tuos, kurie nepasiduoda darbdavių spaudimui ir suvokia, kad darbo santykiuose darbuotojas visada buvo ir liks silpnesnė šalis.

Komentarai išjungti.