KOLEKTYVINĖS SUTARTYS VALSTYBINIAME SEKTORIUJE

KOLEKTYVINĖS SUTARTYS VALSTYBINIAME SEKTORIUJE

Lietuvos teritorinėse muitinėse sparčiai pasirašomos kolektyvinės sutartys. Praėjusio mėnesio pabaigoje Klaipėdos ir Kauno teritorinėse muitinėse įvyko konferencijos dėl parengtų kolektyvinių sutarčių nuostatų, jose dalyvavo teritorinių muitinių administracijos bei profesinių sąjungų atstovai.

 

Konferencijų dalyviai nusprendė, kad siekdami plėtoti socialinę partnerystę, derinti šalių interesus, sudaryti patrauklias tarnybos ir darbo Klaipėdos bei Kauno teritorinėse muitinėse sąlygas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis bei 2014 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvine sutartimi Nr. 11B-1000/PV3-33, kaip lygiaverčiai socialiniai partneriai, nusprendė sudaryti kolektyvines sutartis dėl Klaipėdos bei Kauno teritorinių muitinių pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo organizavimo, kvalifikacijos kėlimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinių garantijų taikymo bei teisės aktais nustatyto pareigūnų materialinio aprūpinimo.

Liepos mėnesio pabaigoje Klaipėdos teritorinėje muitinėje ši kolektyvinė sutartis konferencijoje ne tik priimta, bet ir pasirašyta.

Na o Kauno teritorinėje muitinėje dirbantieji nekantriai laukia šios kolektyvinės sutarties pasirašymo.

 

Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.