Kolektyvinių sutarčių atnaujinimas

Kolektyvinių sutarčių atnaujinimas

Vadovaudamiesi naujomis Darbo kodekso nuostatomis, Valstybės tarnybos įstatymo ir Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto nuostatomis dėl kolektyvinių sutarčių pakeitimo, Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga kartu su Muitinės darbuotojų profesinių  sąjungų susivienijimu kreipėsi į Vyriausybę dėl Lietuvos Respublikos muitinės kolektyvinės šakos  sutarties pakeitimo.

 

Kodėl kreipėmės į Vyriausybę ? O gi todėl, kad valstybės tarnybos teisiniai santykiai  vystosi tarp valstybės tarnautojo ir valstybės, kuri valstybės tarnautojo atžvilgiu atlieka darbdavio vaidmenį. Siekiant konstruktyvaus kylančių  problemų  sprendimo tarp darbdavio ir darbuotojo ( valstybės tarnautojo ), pirmenybė teikiama socialinės partnerystės stiprinimui. Partnerystės, kuri pagrįsta realaus įsipareigojimų vykdymo, objektyvios informacijos suteikimo, tarpusavio kontrolės ir atsakomybės, šalies lygiateisiškumo principais.

Šiais principais įsipareigoja vadovautis  derybose dalyvaujančios profesinės sąjungos . To paties tikimės ir iš mūsų socialinio partnerio.

Atnaujinti kolektyvinės sutarties derybas suskubome jau dabar, nes  suderėtų kolektyvinių sutarčių nuostatos pagal naują Darbo kodeksą galios tik iki 2019-01-01.

Todėl skubėkime  keisti  kolektyvines sutartis visi, kas turite dar iki naujo Darbo kodekso pasirašytas kolektyvines sutartis.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.