Kolektyvinio susitarimo naujienos viešojo aptarnavimo srityje

Kolektyvinio susitarimo naujienos viešojo aptarnavimo srityje

 

EPSU pateikia kolektyvinio susitarimo naujienas viešojo aptarnavimo srityje.

 

 

EPSU naujienos, 2015 m. gruodis 


Latvija. Streikas suteikė galimybes pasiekti atlyginimo padidinimo medicinos darbuotojams. Pasiekta, kad 2016 metų pradžioje medicinos darbuotojams atlyginimai turėtų kilti apie 7-10 %. Vyriausybė papildomai tam skyrė 10 mln. eurų.


Portugalija. Profesinės sąjungos privačiame sveikatos sektoriuje visoje šalyje surengė streiko akcijas. Protestai nukreipti į privačios medicinos kompanijos Don Gnocchi norą nutraukti kolektyvinį susitarimą. Darbuotojų atstovai  nepatenkinti kompanijos nenoru pripažinti didžiulių aukų, jos darbuotojų patirtų pastaraisiais metais.


Portugalija. Viešojo sektoriaus darbuotojų Frente Comum profsąjungos pareiškė reikalaujantį norą dalyvauti pokalbiuose-derybose, vyksiančiuose 2016 metais. Svarbiausias profesinių sąjungų reikalavimas – „atšaldyti“ atlyginimus kurie „įšaldytus“ 2011 m., kaip griežtos taupymo politikos rezultatas ir pagerinti darbo sąlygas. Kalbama ne tik apie atlyginimų „atšaldymą“, bet ir papildomą užmokestį už viršvalandžius. Vienas svarbiausių reikalavimų taip pat nurodomas ir įstatymo, kuriuo nustatoma 40 valandų darbo savaitė be kompensacijos, atšaukimas.    

   
Šveicarija. Ženevoje protestų, prieš taikomų suvaržymų ir sumažinimų paketą, banga. Profesinės sąjungos protestuoja ne tik prieš planus sumažinti darbo vietas, atlyginimų apkarpymą ir darbo valandų padidinimą, bet ir dėl socialinių pasekmių Ženevos kantono piliečiams. Per praėjusių metų gruodį demonstracijose dalyvavo daugiau nei 10 tūkst. dalyvių.  

 
Didžioji Britanija. Profesinės sąjungos pasiekė energetinės kompanijos pensijinio plano pakeitimo. Jų nariai balsavo dėl pensijinio plano kompanijoje EDF Energy pakeitimo. Ypatingai profsąjungų nariai patenkinti tuo, kad nauji susitarimai ne tik leidžia išlaikyti esančią sistemą, bet ir suteikia priėjimą prie jos naujiems darbuotojams. Profsąjungoms svarbu, kad pensijiniai susitarimai būtų priimtini darbuotojams, gaunantiems mažiausias pajamas.

 

Prancūzija. Energetikų profsąjunga surengė akciją dėl atlyginimo padidinimo ir darbo vietų sukūrimo. Profsąjungų netenkina paskutinysis energetikų sektoriaus bazinio darbo užmokesčio padidinimas 0,2 % ir masinis darbo vietų mažinimas kompanijose EDF ir ENGIE. Profsąjungos vykdo kampaniją dėl atlyginimo padidinimo 200  eurų per mėnesį, taip pat dėl pensijų padidinimo ir darbuotojų kolektyvinių ir individualių teisių apsaugos sustiprinimo. 

 

Europa. Tarptautinė darbo organizacija paskelbė dvi naujas ataskaitas, susijusias su kolektyvinių susitarimų reguliavimu viešajame sektoriuje. Pirmasis dokumentas apžvelgia kolektyvinių susitarimų reguliavimą visoje Europos Sąjungoje. Išanalizavusi situaciją visose 28 šalyse, Tarptautinė darbo organizacija nusprendė, kad iš jų 23 šalyse kolektyvinių susitarimų reguliavimas vyksta vienokia ar kitokia forma, o penkiose vienašalius sprendimus priima Vyriausybė. Kitame dokumente –ataskaitoje pateikiama keletas kolektyvinių susitarimų, kaip pavyzdžių konstruktyvaus požiūrio į darbo santykius. 

 
Belgija. Kalėjimuose dirbančių darbuotojų streikas. 2015 m. gruodžio 18-19 d. trys pagrindinės kalėjimų darbuotojų profsąjungos suorengė 24 valandų streiką dėl klausimų, susijusių su personalo priėmimu, drabužių aprūpinimu ir priešpensijiniu atleidimu.

 

Nyderlandai. Parama ir konsultacijos apie naktinio darbo įtaką vėžiniams susirgimams Profsąjungos atrado įrodymų, kad yra ryšys tarp naktinio darbo ir vėžinių susirgimų. Profsąjungos tvirtina, kad bioritmo pažeidimas daro įtaką hormoniniam balansui. Daugiausia rūpesčių kelia potenciali tokio darbo daroma įtaka 80 tūkst. priežiūros (slaugos) darbuotojų, dirbančių pamainomis, daugiausia moterims. Profsąjungos surengė susitikimą su Amsterdamo medicinos centro onkologais, siekdamos padidinti sveikatos sistemos darbuotojų informuotumą dėl galimų rizikų.

 

Airija. Ligoninė sutiko išsaugoti darbo vietas kaip nuolatines. Profsąjungos atstovai pabrėžė, kad vadovybės sprendimas 24 darbuotojus įdarbinti nuolatiniam darbui sumažins privataus sektoriaus šioje srityje dominavimą, sustiprins ligoninės darbo standartus, saugumą ir užtikrins tinkamas darbo vietas.


Vokietija. Siekis tobulinti įstatymą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Profsąjungos pritarė keletui naujojo teisės akto, susijusio su sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojų mokymu ir parengimu, aspektų, tačiau procesas nėra užbaigtas. Profsąjungų įsitikinimu, spręsti kvalifikuoto personalo trūkumo klausimą apjungiant įvairių specialistų parengimą – nėra pats tinkamiausias. Specialus parengimas būtinas rengiant specialistus vaikų sveikatos priežiūrai, kitoks – vyresnio amžiaus žmonių ir pan. 


Ukraina. Profsąjungos protestuoja prieš valstybės biudžeto projektą. 2015 metų gruodžio 17 d. profesinės sąjungos surengė didžiulį mitingą, protestuodamos prieš valstybės biudžeto projektą 2016 metams, parengtą pagal Tarptautinio valiutos fondo rekomendacijas. Profesinės sąjungos pateikė savo alternatyvius pasiūlymus dėl valstybės biudžeto, susijusius su socialinių problemų sprendimu ir darbo vietų skaičiaus didinimu. 

 
Suomija. Vykstant didelio masto sveikatos priežiūros reformai, profsąjungos ragino ginti darbuotojų interesus. Iki 2019 m. apie 200 tūkstančių sveikatos priežiūros darbuotojų turėtų įgyti naujus darbdavius. Planuojama, kad 18 regioninių kompanijų teiks paslaugas 190 savivaldybių. Reformos suteiks galimybę daugiau paslaugų teikti privačiam sektoriui.

 

Ispanija. Profesinių sąjungų centrai pakvietė pradėti derybas dėl naujo susitarimo viešajame sektoriuje. Profsąjungos reikalauja atkurti teises ir privilegijas, vienašališkai sumažintas krizės pradžioje.

 

 

EPSU informacija

 

Komentarai išjungti.