DERYBOS DĖL KOLEKTYVINĖS SUTARTIES SUDARYMO

DERYBOS DĖL KOLEKTYVINĖS SUTARTIES SUDARYMO

Lietuvos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, atstovaujančios Lietuvos socialines paslaugas teikiančių įstaigų, kurių steigėjai yra LR  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Lietuvos savivaldybių tarybos, darbuotojus,  2011m. vasario 10d., derėjosi dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties sudarymo.
Socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų šakos kolektyvinėje sutartyje turėtų būti susitarta: 
–       dėl ilgalaikės socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo ir socialinių garantijų gerinimo  programos įgyvendinimo priemonių vykdymo;
–       dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos ir atlyginimų dydžių;
–       dėl finansavimo tvarkos;
–       dėl kvalifikacinių reikalavimų socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams;
–  dėl LR Vyriausybės 1993-07-08 nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo.
 
Pirmasis pasitarimas dėl derybų įvyko 2011-02-18 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje su viceministre Audra Mikalauskaite ir SADM darbuotojomis. Aptarti profesinių sąjungų derybų reikalavimai, finansinė ir psichologinė situacija vaikų globos namuose, socialinės globos namuose, socialinių darbuotojų garantijos.
 
 
Irena Petraitienė
LVTPS pirmininkė

                     
 

Komentarai išjungti.