VEIKLOS REZULTATAI APTARTI KONFERENCIJOJE

VEIKLOS REZULTATAI APTARTI KONFERENCIJOJE

Š. m. lapkričio 8 d. įvyko Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinė konferencija, kurioje dalyvavo daugiau nei 50 profesinės sąjungos narių bei svečiavosi Klaipėdos teritorinės muitinės viršininkė Rita Kunickienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos atstovė.

Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Gražinienė susirinkusiems pristatė 2011 m.-2013 m. spalio mėn. valdybos veiklos ataskaitą, veiklos krypčių ir uždavinių vykdymą, muitinės pareigūnams iškilusių problemų sprendimą, profesinės sąjungos lėšų panaudojimą, skirtą paramą.
 
Klaipėdos teritorinės muitinės viršininkė Rita Kunickienė pasveikino Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos narius, pasidžiaugė, profesinės sąjungos aktyvia veikla, pažymėjo, kad Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga inicijavo klausimo dėl kelionės išlaidų kompensavimo posto pareigūnams sprendimą.
 
Konferencijoje patvirtinti profesinės sąjungos įstatų pakeitimai susiję su profesinės sąjungos komitetų steigimu ir įtraukimu į atstovaujamuosius profesinės sąjungos valdymo organus. Nuspręsta įsteigti ir patvirtinti Socialinių reikalų, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Darbo ginčų, Švietimo ir kultūros komitetus.
 
Svarbiausias rinkiminės konferencijos tikslas – rinkimai. Konferencijoje vyko profesinės sąjungos pirmininko, profesinės sąjungos valdybos, revizinės komisijos ir komitetų rinkimai.
 
Profesinės sąjungos pirmininke išrinkta Virginija Gražinienė.
 
Po oficialiosios dalies įvyko net septynių profesinės sąjungos narių krikštynos. Profesinės sąjungos nariai draugiškai bendravo iki vėlyvo vakaro.

 
 
Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų
profesinės sąjungos informacija

Komentarai išjungti.