MUITINĖS DARBUOTOJŲ REGIONINĖS PROFESINĖS SĄJUNGOS ATASKAITINĖ KONFERENCIJA

MUITINĖS DARBUOTOJŲ REGIONINĖS PROFESINĖS SĄJUNGOS ATASKAITINĖ KONFERENCIJA

Gegužės 15 dieną Muitinės darbuotojų regioninė profesinės sąjungos ataskaitinė Konferencija vyko kažkiek neįprastai ir netradiciškai, miesto centre, Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Muitinės darbuotojų regioninė profesinė sąjunga bendradarbiauja su Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriumi, o vieni iš bendradarbiavimo tikslų yra stiprinti tarp valstybės tarnybų bendradarbiavimą, geriau susipažinti su tarnybų veikla, pasikeisti bendra aktualia informacija, organizuoti bendrus seminarus, kultūrinius renginius. Šio bendradarbiavimo pagrindu, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius pakvietė profesinės sąjungos atstovus pasisvečiuoti Kauno įgulos karininkų ramovėje, susipažinti su jos istorija ir tuo pačiu suorganizuoti profesinės sąjungos ataskaitinę Konferenciją. Konferencijoje dalyvavo 20 profesinės sąjungos atstovų. Konferencijos darbo programą sudarė dvi dalys: kultūrinė ir darbinė.
Pirmoje dalyje Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus vadas atsargos kapitonas Vytautas Žymančius pristatė kompaktinę plokštelę tema „Lietuvos kariuomenės laisvės kovų istorijos chronologija 1915-1940 m.“, kurios sukūrimą dalinai finansavo Krašto apsaugos ministerija. Šio projekto vadovas profesorius Aleksandras Vitkus papasakojo apie plokštelės kūrimo peripetijas. Taip pat įvyko pažintinė ekskursija po Kauno įgulos karininkų ramovę. Ekskursiją po ramovę vedė Kauno įgulos karininkų ramovės Ryšių su visuomene specialistas Rimantas Žukas. Ekskursijoje ne tik išgirdome istorinius pasakojimus, bet pasigrožėjome autentiškais baldais, kuriuose galima buvo pasėdėti, istoriniais vitražo ir tapybos kūriniais. Daugelis dalyvių nežinojo, kad Kauno miesto centre yra tokie nuostabūs karininkų namai, o didžiausią įspūdį paliko žinia, kad pastatas buvo pastatytas už pačių karininkų suaukotas lėšas. Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos pirmininkas Darius Nagelis padėkojo LKRKA Kauno skyriui už kompaktinės plokštelės tema „Lietuvos kariuomenės laisvės kovų istorijos chronologija 1915-1940 m.“, pristatymą, o ekskursijos vadovui už informatyvų ir įdomų pasakojimą apie Kauno įgulos karininkų ramovės kūrimo istoriją.
Antroje Konferencijos dalyje Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga surengė ataskaitinę Konferenciją. Profesinės sąjungos pirmininkas Darius Nagelis pristatė išsamią Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos veiklos ataskaitą, taip pat buvo išklausyta Revizijos komisijos revizinė ataskaitą. Konferencijoje profsąjungos veikla įvertinta teigiamai, vyko aktyvios diskusijos dėl priemonių pritraukiant naujus narius, profesinės sąjungos veiklos perspektyvas. Buvo akcentuota, kad be organizacinių profesinės sąjungos veiklos darbų, prisiimtų nutarimų, įsipareigojimų vykdymo, reikalinga daugiau dėmesio skirti kultūrinių renginių nariams organizavimui. Pritarta siūlymui organizuoti pažintines keliones ne tik po užsienio valstybes, bet labai svarbu pažinti ir savo kraštą.

 

 
 
Muitinės darbuotojų regioninės
profesinės sąjungos valdybos narys
Gintautas Tamulaitis

Komentarai išjungti.