KREIPIMASIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ

KREIPIMASIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ

Keturios socialinius darbuotojos ginančios profesinių sąjungų organizacijos kreipiasi į LR Seimo pirmininkę bei Seimo narius.

 

Lietuvos profesinės sąjungos, vienijančios socialinių paslaugų įstaigose dirbančius socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus ir kitus socialinių paslaugų srities darbuotojus akcentuoja, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta, jog, reglamentuojant darbo santykius, taikomas teisingo apmokėjimo už darbą principas, tačiau per visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybiniai koeficientai – vieni mažiausių šalyje, o atsakomybė ir darbo krūviai kiekvienais metais vis didėja.

Biudžetinio sektoriaus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. bazinė alga sumažinta nuo 128 litų iki 122 litų, o dabartiniu metu esamos tarnybinių atlyginimų koeficientų ribos neužtikrina oraus, visaverčio darbuotojų ir jų šeimų gyvenimo poreikių tenkinimo.

Dėl nepakankamo darbo užmokesčio tarp besikreipiančių asmenų dėl piniginės socialinės paramos skyrimo – nemaža dalis ir socialines paslaugas teikiančių darbuotojų.

2014 m. spalio 1 d. padidinus minimalią mėnesinę algą iki 1035 litų, darbo užmokesčio skirtumas tarp kvalifikuoto ir nekvalifikuoto darbo dar labiau sumažėjo.

Gerb. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke L. Graužiniene, gerb. Seimo nariai, kreipiamės į Jus ir prašome, svarstant Lietuvos Respublikos 2015 m. biudžetą, atkreipti dėmesį į socialines paslaugas teikiančių darbuotojų darbo, ekonomines bei socialines garantijas.

Kreipimąsi pasirašo: Irena Petraitienė – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Jurgita Žiūkienė – Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė, Egidijus Vičiūnas – Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Vida Gricienė – Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.