Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius

2017 m. lapkričio 20 d. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų  profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, paskelbė viešą kreipimąsi į LR Seimo narius.

 

Prasidėjus ekonominei krizei, Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (toliau – BD)  buvo sumažintas nuo 490 Lt (141,9 euro) iki 450 Lt (130,5 euro) ir nuo 2009 m. nebuvo didinamas.

Lietuvoje nuolat kylant minimalios mėnesinės algos dydžiui,  augant prekių ir  paslaugų kainoms, valstybės tarnautojų, biudžetinio sektoriaus darbuotojų realiosios pajamos nuolat mažėja, blogėja jų gyvenimo kokybė, kai tuo tarpu,  Lietuvos makroekonominiai rodikliai jau seniai viršijo visus prieš krizinius rodiklius, o valstybės biudžetas surenka pajamų daugiau nei planuota.

Laikotarpiu  nuo 2009 m. iki 2017 m. profesinės sąjungos ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Vyriausybę bei Seimą, teikdamos pasiūlymus dėl  pareiginės algos bazinio dydžio atstatymo, tačiau į mūsų pasiūlymus nebuvo atsižvelgta.

Atsižvelgiant į Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ patvirtintos Vyriausybės programos nuostatas, kad „<… nepateisinamai maži viešojo sektoriaus darbuotojų, įskaitant pareigūnus bei medikus, atlyginimai, dėsime visas pastangas sparčiai kelti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus iki regiono mastu konkurencingo lygmens;>“ .

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos teisėjams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams bei valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams 2018 m. siūlo nustatyti 132 eurų BD. Manome, kad po krizės praėjus beveik 9 metams, teikti tokį pasiūlymą yra nesąžininga ir nepadoru viešojo sektoriaus darbuotojų atžvilgiu.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasiūlė valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, taikomą nuo 2018 m. sausio 1 d.,  nustatyti 137 eurus. Profesinės sąjungos pritaria Socialinių reikalų ir darbo komiteto priimtam spendimui ir labai tikisi, kad  Jūs paremsite šį sprendimą.

Neabejojame, kad valstybės viešojo sektoriaus valdymo prioritetu turi būti siekis viešajame sektoriuje sutelkti kompetentingus žmogiškuosius išteklius, pasiūlant profesionalumą atitinkančius atlyginimus. Valstybei reikalingas darbas turi būti deramai atlyginamas.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų  profesinės sąjungos, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos vardu, kreipimąsi pasirašo LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.