KT NUTARĖ, KAD VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ NEGALIMA DIFERENCIJUOTI PAGAL PRIĖMIMO Į DARBĄ DATĄ

KT NUTARĖ, KAD VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ NEGALIMA DIFERENCIJUOTI PAGAL PRIĖMIMO Į DARBĄ DATĄ

Konstitucinis Teismas antradienį priimtame nutarime prieštaraujančiu Konstitucijai pripažino teisinį reguliavimą, įtvirtintą Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatyme.

Pagal jį asmenims, kurie į valstybės tarnybą buvo priimti po Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo 2002 m. liepos 1 d., laikotarpis jiems einant A ir B paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1999 m. liepos 30 d. iki 2002 m. liepos 1 d. į valstybės tarnybos stažą neįskaitomas.
Nutarime konstatuota, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu pagal priėmimo į valstybės tarnybą datą yra diferencijuotas valstybės tarnautojų, ėjusių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, teisinis statusas. Valstybės tarnautojams, priimtiems į valstybės tarnybą iki ir po Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo 2002 m. liepos 1 d., taikomos skirtingos tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės.
Šios taisyklės lemia skirtingą su šiuo stažu susijusio priedo už tarnybą Lietuvos valstybei dydį ir kasmetinių atostogų trukmę, nors abi šių valstybės tarnautojų grupių padėtis yra vienoda, t. y. abiejų grupių valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą (1999 m. liepos 8 d. redakcija) buvo laikomi A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojais. Taigi Įgyvendinimo įstatyme nustatytu teisiniu reguliavimu vien pagal priėmimo į valstybės tarnybą datą yra skirtingai reguliuojama vienodos padėties valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir socialinės garantijos.

ELTA

Komentarai išjungti.