LAIMĖTAS TEISINIS GINČAS

LAIMĖTAS TEISINIS GINČAS

temidTrakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos narys Viačeslav Jakimčik laimėjo administracinę bylą prieš Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

Profesinės sąjungos nariui Vilniaus apygardos administraciniame teisme atstovavo Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos teisininkas, advokatas Nerijus Kasiliauskas.
Tarp Trakų rajono savivaldybės administracijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos pasirašytos kolektyvinės sutarties 9.5 punkte nurodyta, kad valstybės tarnautoją galima atleisti tik gavus išankstinį profesinės sąjungos sutikimą. Savivaldybės administracija žinojo, kad yra kolektyvinė sutartis ir nuostata, draudžianti atleisti valstybės tarnautoją, priklausantį profesinei sąjungai be darbuotojų atstovo sutikimo. Administracija kreipėsi į profesinę sąjungą su prašymu duoti sutikimą dėl tarnautojo atleidimo, tačiau profesinė sąjunga nutarė nesutikti dėl profesinės sąjungos nario atleidimo. Apie tai buvo informuota savivaldybės administracija. Ji šio nesutikimo teismine tvarka neginčijo. Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 9 kategorija) etatas, kurį iki reorganizacijos užėmė Viačeslav Jakimčik nebuvo panaikintas, administracija nepasiūlė jam šių pareigų ar kitų pareigų, o atleido iš valstybės tarnybos. Teismas priėmė išvadą, kad savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Viačeslav Jakimčik atleidimo neteisėtas ir nepagrįstas, grubiai pažeistos pagrindinės procedūros bei kiti teisės aktų reikalavimai.
Teismas nusprendė panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl Viačeslavo Jakimčiko atleidimo iš pareigų ir grąžinti jį į Trakų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 9 kategorija) pareigas, o sprendimą dėl grąžinimo į darbą vykdyti skubiai.

LVTPS informacija
www.valstybestarnautojai.eu

Komentarai išjungti.