Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalės tarybos posėdis

Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalės tarybos posėdis

Lapkričio 26 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalės tarybos posėdis. Tarybą sudaro dvi šalys – Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioti SADM atstovai: Aušra Bagdonaitė –  Trišalės tarybos koordinavimo skyriaus vedėja, Jelena Polijančuk  – Darbo teisės skyriaus vyriausioji specialistė, Jovita Kuzmickienė – Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė. Profesines sąjungas atstovauja: Birutė Melianienė – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Egidijus Gedvilas – Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga ir Egidijus Vičiūnas – Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga.  Posėdžio metu vyko Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalės tarybos pirmininko rinkimai. Tarybos pirmininke išrinkta Birutė Melianienė. Posėdyje apsvarstyta Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110 nuostatų vykdymo ar nevykdymo problematika, aptartos priemonės, kurių galima būtų imtis darbdavių atžvilgiu, kurie tiesiogiai ignoruoja Šakinės sutarties vykdymą. Aptartas darbuotojų aprūpinimo darbo priemonėmis klausimas – vis dar yra įstaigų (savivaldybių), kurios neskiria priemonių darbuotojams darbo funkcijų vykdymui. 

Birutė Melianienė 
Lietuvos socialinių paslaugų
šakos dvišalės tarybos pirmininkė

Komentarai išjungti.