LPSK jaunimas aptarė nuveiktus darbus

LPSK jaunimas aptarė nuveiktus darbus

Kovo pradžioje viešbutyje „Europa City Vilnius“ vyko asociacijos „LPSK jaunimas“ ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurioje dalyvavo 30 LPSK  šakinių profesinių sąjungų jaunimo atstovų.  Konferenciją vedė „LPSK jaunimas“ asociacijos pirmininkas Tomas Jakutavičius.

 

Asociacija per pastaruosius du metus turėdama puikią komandą nuveikė ne vieną svarbų darbą profesinių sąjungų naudai. Keli jaunimo atstovai jau yra lyderiais savo organizacijose, kiti puikiai geba pritraukti naujus narius, o likusieji prisideda formuojant jaunimo politiką Lietuvoje ir Europoje.
Negana to, organizacijos gretos padidėjo net trejetą kartų. Jaunimas pats aktyviai jungiasi ir nori būti asociacijos dalimi.
//
Konferencijos metu nustatytos veiklos gairės ateinantiems dviems metams:
Profesinių sąjungų įvaizdžio gerinimas;
Naujų narių pritraukimas;
Asociacija – socialiai atsakinga organizacija;
Socialinio dialogo vystymas su socialiniais partneriais;
“Profesinė sąjunga – atvira, vieša ir visiems prienama organizacija”;
//
Džiaugiuosi, jog konferencijos metu delegatai dar vienai kadencijai patikėjo asociacijos vairą į mano rankas, taip pat išrinkta šauni valdyba, su kuria nebus baisūs jokie iššūkiai!
/Asociacija per pastaruosius du metus turėdama puikią komandą nuveikė ne vieną svarbų darbą profesinių sąjungų naudai. Keli jaunimo atstovai jau yra lyderiais savo organizacijose, kiti puikiai geba pritraukti naujus narius, o likusieji prisideda formuojant jaunimo politiką Lietuvoje ir Europoje.
Negana to, organizacijos gretos padidėjo net trejetą kartų. Jaunimas pats aktyviai jungiasi ir nori būti asociacijos dalimi.
//
Konferencijos metu nustatytos veiklos gairės ateinantiems dviems metams:
Profesinių sąjungų įvaizdžio gerinimas;
Naujų narių pritraukimas;
Asociacija – socialiai atsakinga organizacija;
Socialinio dialogo vystymas su socialiniais partneriais;
“Profesinė sąjunga – atvira, vieša ir visiems prienama organizacija”;
//
Džiaugiuosi, jog konferencijos metu delegatai dar vienai kadencijai patikėjo asociacijos vairą į mano rankas, taip pat išrinkta šauni valdyba, su kuria nebus baisūs jokie iššūkiai!
/Asociacija per pastaruosius du metus turėdama puikią komandą nuveikė ne vieną svarbų darbą profesinių sąjungų naudai. Keli jaunimo atstovai jau yra lyderiais savo organizacijose, kiti puikiai geba pritraukti naujus narius, o likusieji prisideda formuojant jaunimo politiką Lietuvoje ir Europoje.
Negana to, organizacijos gretos padidėjo net trejetą kartų. Jaunimas pats aktyviai jungiasi ir nori būti asociacijos dalimi.
//
Konferencijos metu nustatytos veiklos gairės ateinantiems dviems metams:
Profesinių sąjungų įvaizdžio gerinimas;
Naujų narių pritraukimas;
Asociacija – socialiai atsakinga organizacija;
Socialinio dialogo vystymas su socialiniais partneriais;
“Profesinė sąjunga – atvira, vieša ir visiems prienama organizacija”;
//
Džiaugiuosi, jog konferencijos metu delegatai dar vienai kadencijai patikėjo asociacijos vairą į mano rankas, taip pat išrinkta šauni valdyba, su kuria nebus baisūs jokie iššūkiai!
/Asociacija per pastaruosius du metus turėdama puikią komandą nuveikė ne vieną svarbų darbą profesinių sąjungų naudai. Keli jaunimo atstovai jau yra lyderiais savo organizacijose, kiti puikiai geba pritraukti naujus narius, o likusieji prisideda formuojant jaunimo politiką Lietuvoje ir Europoje.
Negana to, organizacijos gretos padidėjo net trejetą kartų. Jaunimas pats aktyviai jungiasi ir nori būti asociacijos dalimi.
//
Konferencijos metu nustatytos veiklos gairės ateinantiems dviems metams:
Profesinių sąjungų įvaizdžio gerinimas;
Naujų narių pritraukimas;
Asociacija – socialiai atsakinga organizacija;
Socialinio dialogo vystymas su socialiniais partneriais;
“Profesinė sąjunga – atvira, vieša ir visiems prienama organizacija”;
//
Džiaugiuosi, jog konferencijos metu delegatai dar vienai kadencijai patikėjo asociacijos vairą į mano rankas, taip pat išrinkta šauni valdyba, su kuria nebus baisūs jokie iššūkiai!
/

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkė Agnė Goldbergaitė savo pranešime dėstė kartu nuveiktus darbus, bendrus tikslus, uždavinius, pabrėžė, kad yra pasiruošę ir toliau aktyviai bendradarbiauti su LPSK jaunimu.

Teisininkas Manvydas Pilka supažindino su Darbo kodekso pakeitimais, mokesčių naujovėmis. Vyko diskusijos.

Asociacijos „LPSK jaunimas“ garbės narės, Lietuvos miško ir miško darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkės Ingos Ruginienės pranešime, atsispindėjo skatinimas aktyviai dalyvauti veiklose, prisidedant prie bendrų profesinių sąjungų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo. Pasidalino savo patirtimi, karjeros galimybėmis.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas paskatino išsikelti objektyvius tikslus ir susikurti planą, kaip juos įgyvendinti, akcentavo įgyvendinimo priemones.

Buvo pristatyta „LPSK jaunimas“ finansinė ataskaita, nuveikti darbai – bendradarbiavimas su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo  sąjunga, projekto „Tu ir Tavo pirmas darbas“ įgyvendinimas, dalyvavimas „EXPO“ parodoje Estijoje, tarptautinėse konferencijose bei kita.

Vėliau vyko kandidatų į „LPSK jaunimas“ valdybą prisistatymas, pirmininko bei valdybos narių rinkimai, įstatų svarstymas bei priėmimas. LPSK jaunimas“ pirmininku perrinktas Tomas Jakutavičius.

Vyko diskusijos: kaip tapti lyderiais ir kodėl tai svarbu, akcentuota visokeriopa tarybos pagalba (viešas kalbėjimas, pagalba dirbant su projektu „Tu ir Tavo pirmas darbas“), karjeros galimybės, planas bei įrankiai,įgyvendinant išsikeltus tikslus. Kaip pasidalinti informacija ir įgytomis žiniomis su kitais nariais ir kodėl tai svarbu, kaip pritraukti naujus narius.

Vyko darbų pasiskirstymas, aptarta ateities vizija: sukurti regioninius padalinius, kurie turėtų savo lyderius ir veiktų savo apskrityse. Suteikti galimybę asmeniui, išėjusiam iš darbo, pasilikti profesinės sąjungos nariu aktyviai dalyvaujant veikloje. Suteikti galimybę įstoti į profesines sąjungas ir studentams, mokant minimalų metinį mokestį.

Galima tik pasidžiaugti, konferencijos nauda – didžiulė. Į ją susirinko atstovai iš įvairių profesinių sąjungų, savo srities specialistai – IT, teisės, švietimo, žiniasklaidos ir kt. Kiekvienas atsineša į komandą savo gebėjimus, kuriuos tikslingai galima panaudoti profsąjungų veiklai plėtoti.

 

Jolita Undžytė

Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų

profesinės sąjungos atstovė

Komentarai išjungti.