LPSK KREIPIMASIS Į LR PREZIDENTĘ IR VYRIAUSYBĘ DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMO

LPSK KREIPIMASIS Į LR PREZIDENTĘ IR VYRIAUSYBĘ DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 337 redakcija) patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 35 punktu „Institucijos, įstaigos ir organizacijos (toliau – išvadas teikiantys subjektai) privalo pateikti savo išvadas dėl joms pateiktų teisės aktų projektų (išskyrus nurodytus šio punkto antrojoje pastraipoje) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiami didelės apimties teisės aktų projektai (10 ar daugiau puslapių) ar sudėtingi įstatymų projektai (nustatantys naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantys), – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų“.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodyto dokumento nuostatas, 2015-05-18 suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei pateikto derinti Lietuvos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvoas Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo projekto ir kitų susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ suderinimo terminas 5 darbo dienos neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente nustatytų reikalavimų didelės apimties teisės aktų derinimui bei bendrųjų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Taip pat toks teisės akto derinimo procesas, apeinant suderinimą su Lietuvos Respublikos Trišale taryba, paneigia Lietuvos Respublikoje vykstantį socialinį dialogą ir pažeidžia socialinės partnerystės principus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 110 punkte nustatytas įsipareigojimas gerinti socialinį dialogą tarp darbdavių, valstybės ir samdomų darbuotojų, didinti profesinių sąjungų įtaką priimamiems sprendimams, skatinti šakinių profesinių sutarčių pasirašymą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir atsakingų ministerijų veiksmai teisės akto projekto derinimo procese parodo, kad konstruktyvus dialogas reikalingas tik profesinėms sąjungoms.

Atsižvelgiant į nustatytą sutrumpintą teisės akto projekto terminą, prašome skubos tvarka pateikti motyvus dėl kokių priežasčių nuspręsta, kad šis teisės aktas turi būti priimtas nedelsiant ir projektas derinamas skubos tvarka.

Reikalaujame sustabdyti teisės akto projekto derinimo su institucijomis ir visuomene procedūrų, kol dokumentas nebus suderintas su Lietuvos Respublikos Trišale taryba.

 

LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas

Komentarai išjungti.