LPSK NEPRITARIA PASKELBTAI „SODROS“ REFORMOS KONCEPCIJAI

LPSK NEPRITARIA PASKELBTAI „SODROS“ REFORMOS KONCEPCIJAI

lpskLietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) suvokia, kad reikia spręsti Socialinio draudimo fonde atsiradusias problemas, tačiau pažymi, kad jos atsirado dėl neatsakingų politikų priešrinkiminių sprendimų. LPSK valdyba nepritaria paskelbtai Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos esminės struktūrinės reformos koncepcijai.
Manome, jog sprendimai susiję su pensijos amžiaus vėlinimu šiuo metu – nepagrįsti, nes dar labiau skatintų migraciją, didintų nedarbą ir darbdavių kaštus sunkmečio laikotarpiu.
Puikiai suvokiame, kad pertvarkos – sunkus etapas valstybės gyvenime. Tikimės, jog vyks ne tik „Sodros“ biudžeto subalansavimo procesas, bet bus skiriamas atitinkamas dėmesys į tai, kad privalu gerinti pensinio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, o pensijos įgis tokią piniginę išraišką, kuri ims artėti prie dydžio, leidžiančio žmonėms ne tik išgyventi, bet gyventi oriai dabar.
Vertinant realią šių dienų situaciją, pensijos amžiaus vėlinimas sunkmečiu – pragaištingas būsimiems pensininkams ir bedarbiams. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija laikosi griežtos pozicijos ir kategoriškai prieštarauja siūlymui vėlinti pensijos amžių šiuo metu, nes didėjantis nedarbo lygis šalyje blogins ekonominę padėtį ir skatins socialinius neramumus.
Nepritariame privačių pensijų fondų funkcijų išplėtimui. Manome, jog reformos koncepcija skirta tik „Sodros“ problemas spręsti.
Pagrindinis valstybės prioritetas – gimstamumo skatinimas, vertėtų šį prioritetą finansuoti taip pat, kaip ir kitas valstybės programas – biudžeto lėšomis.
Vykdant reformą, Socialinės apsaugos ir darbo ministras pažadėjo neužmiršti „demografinės padėties modeliavimo, gyventojų užimtumo, migracijos ir, kad viskas bus daroma derinant, o ne jėga, kad reformos tikslas – finansinis tvarumas ir subalansuota sistema.“
Deja, šis teiginys paneigtas formuojant Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos esminės struktūrinės reformos koncepcijos rengimo grupę. Prieštaraujant Nacionalinio susitarimo nuostatoms, į grupės sudėtį neįtrauktas nė vienas darbuotojų, darbdavių, mokslo atstovas, pakviesti tik tiesiogiai suinteresuoti privačių pensijų draudimo fondų atstovai.
Norime tikėti, jog sudarant galutinį koncepcijos variantą, nebebus ignoruojami socialinio dialogo principai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro žodžius lydės realūs, žmonių lūkesčius atitinkantys darbai, o LR Seimas suvoks valstybės funkciją tikslingai naudoti valstybės finansus ir pertvarkos žingsniai bus įvertinti toliaregiškiau nei kiti Seimo rinkimai.
Reikalaujame socialinio draudimo fondo problemas pradėti spręsti ne pensijos amžiaus vėlinimu, o mokesčių iš šešėlinės ekonomikos surinkimu, darbo apmokėjimo kiekvienoje darbo vietoje skaidrumu, atleidimo iš darbo pagrindų kontrolės sustiprinimu.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

Komentarai išjungti.