SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS PRITARĖ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO PATASOMS

SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS PRITARĖ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO PATASOMS

2014 m. birželio 18 d. posėdyje Socialinių reikalų ir darbo komitetas bendru sutarimu pritarė patobulintam Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIP-1769.

Šiuo projektu siekiama išspręsti praktikoje pasitaikančias įstatymo taikymo problemas: tobulinti socialinių paslaugų įstaigų veiklos, licencijavimo, asmenų mokėjimo už socialinę globą, socialinio darbo reglamentavimą, siekiant užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir socialinio darbo efektyvumą, mažinti socialinės globos įstaigų administracinę naštą ir efektyviau naudoti valstybės lėšas.
Pataisomis siekiama sudaryti sąlygas teikti socialines paslaugas visų teisinių formų juridiniams asmenims, taip pat Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, padaliniams. Tikslinama asmens mokėjimo už socialinę globą dydžio nustatymo tvarka – tais atvejais, kai asmuo gauna pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą skiriamą slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 proc. jos būtų naudojama mokėjimui padengti ir kt..
Klausymų metu savo pasiūlymus pateikė ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga.
Socialinių paslaugų įstatymo pataisos, jei joms bus pritarta Seimo plenariniame posėdyje, turėtų įsigalioti 2015 m. sausio 1 d.

                     
 
Parengta pagal Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto informaciją

Komentarai išjungti.