MINISTRO INICIATYVA SURENGTAS SUSITIKIMAS SU DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ATSTOVAIS

MINISTRO INICIATYVA SURENGTAS SUSITIKIMAS SU DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ATSTOVAIS

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petratienė, Naujuosius metus pradėjo susitikimu LR žemės ūkio ministerijoje, kurį inicijavo žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

Sausio 3 d. žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna susitiko su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke Irena Petraitiene, Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojų profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininko pavaduotoja Violeta Vagonyte. Susitikime dalyvavo ŽŪM administracijos vadovė Dalia Miniataitė, Teisės departamento direktorius Andrius Burlėga.
Žemės ūkio ministras V. Jukna, pradėdamas susitikimą, pabrėžė, jog jo požiūris į profsąjungų veiklą yra teigiamas. „Manau, kad darbas turi vykti dialogo forma, ieškosime ir rasime kompromisų, todėl siūlyčiau susitikimus rengti periodiškai. Svarbu, kad profsąjungos atstovautų narių interesams, o ne tenkintų savo ambicijas, ko dar Lietuvoje pasitaiko. Profsąjunga neturėtų tapti priedanga žmogaus nekompetencijai ar nenorui dirbti. Kita vertus, jei su žmogumi norima susidoroti dėl tam tikrų politinių motyvų ar dėl to, kad jis tiesiog „ne savas“, jo teises būtina ginti. Nuolat tarsimės ir ieškosime bendro, nešališko dialogo“, – akcentavo ministras.
Profesinės sąjungos pirmininkė I. Petraitienė pažymėjo, jog profsąjungos pagrindinis tikslas yra ne konfliktuoti, o bendradarbiauti ir visus kylančius klausimus spręsti socialinio dialogo forma. „Europos ir kitų šalių praktika tokia, kad profsąjungos kuriasi ne dėl to, jog  kažkas blogai vyksta darbovietėse, bet dėl to, kad palaikytų demokratiškus darbo santykius. Tik Lietuvoje susiklostė tokia patirtis, jog profsąjungos kūrėsi kaip darbuotojų interesų gynėjos. Mes pasirengę socialiniam dialogui ir tik kraštutiniais atvejais, kai nėra įmanoma susitarti, žmonių teises giname teismuose. Noriu atkreipti dėmesį, kad profsąjunga negina blogai dirbančių asmenų teisių, bet palaiko žmones, kai jų teisės yra pažeidžiamos“, – profsąjungos poziciją pristatė I.Petraitienė.
ŽŪM kanclerė D.Miniataitė atkreipė dėmesį, jog administracija siekia rūpintis darbuotojų interesais. Profsąjungos atstovai turėtų labai aiškiai formuluoti savo pozicijas, kad būtų galimybė jas aptarti ir išspręsti problemas, jei tokių kyla.
Susitikime susitarta su profsąjungos atstovais prie apvalaus stalo rinktis kartą per mėnesį, kad būtų galimybė sėkmingai  bendradarbiauti ir darbuotojams kylančius klausimus spręsti socialinio dialogo forma.
 

LVTPS ir Žemės ūkio ministerijos
informacija

Komentarai išjungti.