ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS PIRMINĖS GRUPĖS SUSITIKIMAS SU MINISTERIJOS VADOVYBE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS PIRMINĖS GRUPĖS SUSITIKIMAS SU MINISTERIJOS VADOVYBE

Šių metų kovo 27 d. įvyko jau trečiasis Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirminės grupės narių susitikimas su ministerijos vadovybe. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė I. Petraitienė.

Pradėdamas susitikimą ir kviesdamas konstruktyviai diskusijai, žemės ūkio ministras prof. V. Jukna pasidžiaugė, kad ministerijoje plečiamos profesinės sąjungos atstovų gretos. Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė I. Petraitienė taip pat pasidžiaugė, kad Žemės ūkio ministerijoje, pirmojoje iš visų Lietuvos Respublikos ministerijų, sparčiai vyksta demokratijos procesai einant socialinio dialogo keliu.
Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė I. Petraitienė, vadovaudamasi Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirminės grupės posėdžio, vykusio š.m. kovo 12 d. protokolu Nr. PR-2, informavo, kad naująja profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininke išrinkta S. Andruškaitė Mikaliūnienė, Protokolo skyriaus vyr. specialistė. Naujoji pirmininkė, padėkojusi dabartinei vadovybei už jos priimtą geranorišką sprendimą nutraukti tolesnį teisminį procesą dėl atleidimo iš darbo ir užbaigti jį taikos sutartimi, išsakė savo požiūrį į valstybės tarnybos aktualijas, Valstybės tarnybos įstatymo „skylėtumą ir korėtumą“. Kalbėdama apie tolesnę profesinės sąjungos veiklą ministerijoje, siekiant darbo santykių, karjeros galimybių, darbo užmokesčio, visiems vienodų standartų taikymo užtikrinimo, pirmininkė pažymėjo, kad pirmiausia teks bendromis pastangomis, ypač glaudžiai ir abipusiai geranoriškai bendradarbiaujant su Personalo skyriumi, išsiaiškinti esamą situaciją. Pirmiausias darbas kartu, būtų išnagrinėti vienos, praėjusios kadencijos 4 metų duomenis, t.y. kiek žmonių atleista kadencijos pradžioje ir kiek priimta naujų žmonių, įsteigta naujų skyrių, departamentų bei atlikti finansinę šios veiklos analizę.                  
Susitikimo metu įvardinti faktai, kuomet darbuotojų karjeros šuolis galimas iš turėtos A13 kategorijos į A18 bei, per trumpą laikotarpį, neeilinio vertinimo metu, papildomai suteikiant kvalifikacijos klasę, kai tuo metu kitiems valstybės tarnautojams paaukštinimo bent per vieną kategoriją tenka laukti daug metų. Paminėta, kad tokiais atvejais labai norėtųsi viešumo ir skaidrumo. Iškelta ir kita opi problema – giminystės ir partinių ryšių, kai vienas žmogus atleidžiamas iš darbo, o priimamas kitas, ne retai susaistytas giminystės ryšiais su tam tikrais asmenimis. Atkreiptas dėmesys ir į sudėtingą situaciją, susijusią su skyrių vedėjais, kurie neretai yra „nuleidžiami iš viršaus“, tuomet, toks vedėjas ar vedėja, užuot vadovavęs skyriui ir kūręs bendrą produktą, tik pajungia skyriaus darbuotojus savo „mokymui“ bei sugeba vadovauti tik duodamas komandas „vykdyti“, „vykdymui“.
Susitikimo metu atkreiptas dėmesys į konkretų atvejį, kai darbuotojas tiesioginio vadovo įvertintas labai gerai, ir pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, tokiu atveju jo veikla turėjo būti vertinama komisijoje. Deja, jo pavardė net neįtraukta į vertinimo komisijai pateiktų vertinamųjų sąrašą, galimai pažeidžiant minėto įstatymo nuostatas.
Susitikimo metu informuota, kad š.m. kovo 14 d. profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininkė S. Andruškaitė Mikaliūnienė ir Augalininkystės skyriaus vyriausioji specialistė V. Vingrienė neformaliai susitiko su Norvegijos viešojo sektoriaus darbuotojų profesinės sąjungos atstovais, viešėjusiais Lietuvoje. Susitikimo metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai, pasidalyta patirtimi bei nutarta ateityje konsultuotis profesinių sąjungų veiklos, socialinio dialogo klausimais.
Ministerijai pavaldžios institucijos atstovas L. Dieninis konstatavo, kad per 20 metų pakito valstybės tarnybos valdymo metodika, neatsižvelgiama į konstitucinę valdžios sąrangą, į tam tikrą valdžios piramidės struktūrą, valstybės tarnautojų vidurinioji grandis kartais darosi nekontroliuojama. Pasitaiko atvejų, kai norima net piktybiškai sužlugdyti padalinių darbą, sugalvojamos metodikos ir taip vykdoma niekuo nepagrįsta veikla. Taip pat L. Dieninis iškėlė viduriniosios grandies vadovų „piktnaudžiavimo valdžia“ klausimą, atkreipė dėmesį į Nacionalinės žemės tarnybos problemas, pasiūlė, kad būtų sukurta komisija darbui su profesine sąjunga.
Iškelti klausimai dėl ministerijos struktūros, administravimo sričių paskirstymo,  Viešųjų pirkimų skyriaus funkcijų, personalo valdymo, kuris turėtų būti kompiuterizuotas, nes tai vienintelė nekompiuterizuota sritis ministerijoje.
Ministerijos kanclerė atkreipė dėmesį į tai, kad darbo užmokesčio fondas per pastaruosius 4 metus nepadidėjo, o tik sumažėjo, todėl pasiūlė Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinei sąjungai atkreipti Vyriausybės dėmesį į tai, kad būtų atkurtas darbo užmokesčio bazinis dydis. Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė I. Petraitienė informavo, kad šis klausimas jau svarstomas, ir bus dar kartą aptartas š. m. balandžio mėnesio pradžioje susitikime su finansų ministru R. Šadžiumi.
Kitas ministerijos vadovybės ir profesinės sąjungos pirminės grupės atstovų susitikimas numatytas š.m. balandžio 25 d. Taigi, kviečiame visus neabejingus bendram mūsų visų darbui ir gerovei, ne tik išsakyti esamas problemas, bet ir teikti siūlymus tas problemas spręsti.
Kviečiame visus eiti dialogo keliu, nes tokiu keliu einant nėra nei laimėtojų nei pralaimėjusių, jame nėra priešpriešos, o dialogas vyksta tik tada, kai tikrai vieni kitų klausomės.

 

 
S. Andruškaitė Mikaliūnienė
profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininkė

Komentarai išjungti.